cổ phiếu chia cổ tức cao

Cổ tức “ăn xổi”

Cổ tức “ăn xổi”

Chứng khoán

Cổ phiếu chia cổ tức cao mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn, nhưng thực tế cho thấy có những rủi ro và mức cổ tức này không bền.

Lên đầu trang
Top