TAG:

có thờ có thiêng

01/10/2020, 05:47 GMT+7
 • 30/11/2019, 06:30

  Uống nước nhớ nguồn

  Uống nước nhớ nguồn

  Người Việt đi qua quá trình lập quốc, hình thành giống nòi đã tạo nên nền đạo lý vô cùng nhân văn cho dân tộc mình. Đó là đạo lý "uống nước nhớ nguồn"!

 • 23/06/2018, 06:01

  Dân Tộc Tính

  Dân Tộc Tính

  Nếp sống Việt tộc được hun đúc qua quá trình lập quốc, đã làm nên cái tính cách rất riêng biệt, từ quan niệm của tổ tiên "có thờ có thiêng". Có nén hương khấn nguyện, có Bát Hương phụng thờ, là ở đó có hồn tiên tổ hiện hữu bên con cháu phò trì che chở.

Thương hiệu nổi bật

TOP