Aa

Công bố giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng để triển khai cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Thứ Tư, 26/10/2022 - 06:18

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn về việc công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng gửi Bộ Giao thông Vận tải và 12 UBND tỉnh, thành phố nơi có cao tốc Bắc - Nam đi qua.

Để tạo thuận lợi cho các đơn vị triển khai thi công và quyết toán khi thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Xây dựng đã có công văn về việc công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng gửi Bộ Giao thông Vận tải và 12 UBND tỉnh, thành phố nơi có dự án đi qua, cụ thể là các địa phương: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau.

Theo Bộ Xây dựng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP, ngày 8/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; trong đó nêu rõ, các địa phương công bố giá các loại vật liệu xây dựng thông thường theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều này đã cơ bản tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc cho UBND các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ “xây dựng, công bố giá vật liệu đến chân công trình, chỉ số giá xây dựng áp dụng riêng cho từng gói thầu, dự án thành phần” được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 18/NQ-CP.

Với việc xây dựng, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn, giá vật liệu khai thác tại mỏ, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể. Đối với việc xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn cần tổ chức xác định, công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; trong đó lưu ý, giá vật liệu xây dựng công bố phù hợp với giá thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, khả năng và phạm vi cung ứng vật liệu tại thời điểm công bố.

Dải thảm đá dăm trên tuyến tại địa phận huyện Hà Trung (Thanh Hóa). Ảnh tư liệu: Huy Hùng/TTXVN

Cùng đó, danh mục vật liệu xây dựng công bố được lựa chọn trên cơ sở danh mục vật liệu xây dựng có trong hệ thống định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành và danh mục vật liệu xây dựng có trên thị trường, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Công bố được thực hiện theo định kỳ hàng tháng, đúng yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 304/TB-VPCP ngày 26/9/2022 để đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Ngoài ra, các địa phương cần chủ động phối hợp, yêu cầu chủ đầu tư dự án cung cấp danh sách những loại vật liệu xây dựng có trên thị trường tại địa phương, được phép sử dụng trong thiết kế dự án, công trình đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn nhưng chưa có trong danh sách công bố giá vật liệu của địa phương hoặc đã công bố giá nhưng chưa đúng với giá thị trường để điều chỉnh, bổ sung kịp thời phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định.

Riêng với vật liệu khai thác tại mỏ, đối với các mỏ đã được địa phương cấp phép khai thác, cần công bố giá theo đúng giá đã kê khai, niêm yết tại mỏ, kèm theo thuyết minh đầy đủ thông tin về trữ lượng, chất lượng vật liệu, khả năng, công suất cung cấp tại mỏ; thông tin doanh nghiệp, đơn vị được cấp phép khai thác và các thông tin khác có liên quan (nếu có). Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, quản lý việc khai thác, kinh doanh đảm bảo đáp ứng nguồn cung và đúng giá niêm yết, công bố trên thị trường - Bộ Xây dựng yêu cầu.

Những mỏ được địa phương cấp phép cho nhà thầu thi công khai thác và sản xuất các loại vật liệu đất, đá, cát sỏi để phục vụ thi công xây dựng công trình Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tổ chức lập dự toán các chi phí liên quan đến việc khai thác, sản xuất vật liệu trên cơ sở phương án, kế hoạch khai thác đã đăng ký với UBND địa phương và thiết kế bản vẽ thi công, biện pháp thi công khai thác đã được phê duyệt; các loại phí, thuế có liên quan làm cơ sở xác định giá vật liệu, báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tuân thủ quy định.

Để xác định, công bố giá cước vận chuyển, Bộ Xây dựng yêu cầu theo quy định tại mục 1.2.1.2 Phụ lục IV Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định giá vật liệu đến chân công trình. Theo đó, chi phí vận chuyển đến công trình xác định trên cơ sở phương án vận chuyển (cự ly, cước, cấp đường vận chuyển, loại, tải trọng phương tiện vận chuyển) phù hợp với tiến độ thi công xây dựng và cước vận chuyển, định mức vận chuyển, giá dịch vụ vận chuyển.

Nhằm đảm bảo có đủ thông tin, minh bạch cho người quyết định đầu tư, chủ đầu tư xác định chi phí vận chuyển đến công trình phục vụ việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức xây dựng, công bố đơn giá xây dựng công trình trên cơ sở định mức xây dựng do cơ quan có thẩm quyền ban hành; trong đó bao gồm đơn giá công tác vận chuyển vật liệu xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định 10/2021/NĐ-CP và quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021

Hoặc có thể xây dựng định mức cho khâu vận chuyển vật liệu xây dựng phù hợp với đặc thù của địa phương theo quy định tại khoản 5 Điều 20, khoản 3 Điều 43 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP làm cơ sở để lập đơn giá vận chuyển vật liệu xây dựng trong trường hợp áp dụng định mức xây dựng do cơ quan có thẩm quyền ban hành không còn phù hợp.

Bên cạnh đó, các địa phương cần công bố các thông tin kê khai giá cước vận tải hàng hóa trên địa bàn của tỉnh theo quy định tại Thông tư số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ vận tải đường bộ; hoặc tổ chức khảo xác định chi phí vận chuyển để công bố làm cơ sở cung cấp thông tin giá cước vận chuyển hàng hóa, vật liệu trên địa bàn địa phương.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện việc xây dựng, công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn phù hợp với diễn biến thị trường và tuân thủ đúng quy định pháp luật; cho ý kiến về chỉ số giá xây dựng được sử dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do chủ đầu tư tổ chức xác định theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Nghị định 10/2021/NĐ-CP đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng công bố.

Đồng thời, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong quá trình tổ chức lập dự toán xây dựng công trình, các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định, phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh trong quá trình đầu tư xây dựng./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top