Aa

Công tác pháp chế đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của EVNNPT

Thứ Năm, 09/11/2023 - 11:36

Ngày 09/11 - Ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và được luật hóa tại Điều 8 của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012.

Năm 2023 là năm thứ 11 cả nước thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, từ các Bộ, ngành, các doanh nghiệp và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tích cực hưởng ứng, điều này đã khẳng định sâu sắc thêm mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, khẳng định vai trò của pháp luật trong xã hội và công tác pháp chế trong mỗi doanh nghiệp.

Năm 2023, dù đất nước gặp nhiều khó khăn thách thức tác động đến ngành Điện nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp Lãnh đạo từ Bộ Công Thương, EVN, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc EVNNPT và quyết tâm, nỗ lực của tập thể CBCNV, EVNNPT đang khẩn trương để thực hiện những nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, hoàn thành những chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong những thành công đó, không thể không ghi nhận những đóng góp thầm lặng của những người làm công tác Pháp chế EVNNPT với vai trò “gác cửa” về mặt pháp lý của Tổng công ty.

15 năm xây dựng và phát triển, EVNNPT đã phát triển mạnh về quy mô và ngày càng nâng cao về chất lượng, công nghệ, luôn đảm bảo vai trò “xương sống” của hệ thống điện. Trong đó, Pháp chế EVNNPT đã và đang góp phần không nhỏ vào sự thành công của EVNNPT, khẳng định vai trò của mình trong những công việc chuyên môn quan trọng gắn liền với mọi hoạt động. Ban Pháp chế là đầu mối về mặt pháp lý, giúp Lãnh đạo Tổng công ty thực hiện quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong hành lang pháp lý an toàn, tuân thủ pháp luật. Hoạt động của Tổng công ty càng phát triển, lớn mạnh thì vai trò của bộ phận pháp chế ngày càng quan trọng, điều này thể hiện sự hiểu biết pháp luật và khẳng định “tầm” của EVNNPT.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch HĐTV EVNNPT (thứ 4 từ trái sang) cùng lãnh đạo EVN và lãnh đạo các tổng công ty thực hiện nghi thức bấm nút kích hoạt Hệ thống Pháp điển dùng chung trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, năm 2022

Năm 2023, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng công ty, hoạt động pháp chế của EVNNPT đã phát huy hiệu quả vai trò là đầu mối thực hiện tham mưu, tư vấn pháp lý cho các cấp lãnh đạo trong tất cả các mặt hoạt động của EVNNPT và đơn vị và đạt được những kết quả tích cực như sau:

Thứ nhất, pháp chế EVNNPT là bộ phận thực hiện nhiệm vụ đầu mối trong công tác rà soát, xây dựng hệ thống văn bản nội bộ trong Tổng công ty với mục tiêu tạo hành lang pháp lý an toàn phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý của các cấp Lãnh đạo, đề xuất sửa đổi các văn bản pháp luật có vướng mắc, chồng chéo.

Ban Pháp chế EVNNPT thường xuyên tham gia góp ý, kiến nghị với EVN trong xây dựng các Quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB), góp ý rà soát, đánh giá tác động các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành đối với các hoạt động và QCQLNB của EVN, kịp thời đề xuất sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của EVNNPT, khắc phục chồng chéo, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Năm 2023, Ban Pháp chế tham gia góp ý đối với các dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), xây dựng Luật về năng lượng tái tạo; Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Dự thảo Luật thay thế Luật 69/2014/QH13; góp ý, sửa đổi Luật thuế TNDN...và rất nhiều các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức, sản xuất kinh doanh của EVNNPT...

Năm 2023, Ban Pháp chế EVNNPT chủ trì trình Lãnh đạo EVNNPT ban hành 03 Quyết định công bố 14 QCQLNB, tài liệu nội bộ hết hiệu lực và không còn phù hợp.

Pháp chế là đầu mối tích cực trong phổ biến văn bản pháp luật nói chung và QCQLNB của EVN, EVNNPT tới các Đơn vị: triển khai thực hiện hợp đồng pháp điển QCQLNB để cập nhật đầy đủ QCQLNB/Tài liệu nội bộ của EVNNPT tại trang phapdiennpt.evn.com.vn và Thư viện Tài liệu phục vụ công tác truy cập tra cứu, ứng dụng. Cán bộ Pháp chế EVNNPT là thành viên tham gia các Tổ công tác biên soạn Tiêu chuẩn cơ sở EVN; Tổ công  tác  thực  hiện đề án “Xây dựng phương pháp và nội dung tính toán hiệu quả đầu tư dự án lưới điện Truyền tải cấp điện áp từ 220kV đến 500kV”; tổ xây dựng Hệ thống pháp điển QCQLNB dùng chung, Tổ thẩm định Bộ câu hỏi tìm hiểu Quy chế quản lý nội bộ… của EVN.

Đại diện EVN: Ban Pháp chế, Ban Truyền thông và đội ngũ CBCNV làm công tác Pháp chế, Truyền thông, An toàn, Tổ chức Nhân sự, Văn phòng của EVNNPT tham dự khóa đào tạo Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN tổ chức tháng 11/2023

Thứ hai, Pháp chế EVNNPT là bộ phận quan trọng của Tổng công ty thực hiện hoạt động trợ giúp, tư vấn và hỗ trợ Lãnh đạo Tổng công ty trong công tác quản lý, điều hành EVNNPT, cũng như trực tiếp thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến các vấn đề pháp lý, phát sinh trong quá trình hoạt động.

Ban Pháp chế EVNNPT đã tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ công tác, đóng góp nhiều ý kiến pháp lý trong hoạt động của EVNNPT; tham gia xây dựng các mẫu Hợp đồng, Thỏa thuận như hợp đồng lao động, mẫu Hợp đồng bảo hiểm, bảo vệ, Thỏa thuận đấu nối, mẫu Hồ sơ mời thầu các lĩnh vực mua sắm thiết bị, xây dựng, tư vấn...trong toàn EVNNPT để các Đơn vị thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Với nhiệm vụ cố vấn, tham mưu cho lãnh đạo về khía cạnh pháp lý trong các hoạt động của EVNNPT, Ban Pháp chế thực hiện cung cấp các ý kiến pháp lý cho lãnh đạo EVNNPT và cho các đơn vị/phòng/ban khác; thực hiện tham gia đàm phán và thẩm định Hợp đồng trước khi trình Lãnh đạo EVNNPT ký; tham gia các Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, Nhà tài trợ vốn cho các dự án, góp ý xử lý các tình huống liên quan đến hợp đồng đầu tư xây dựng của các dự án, các tình huống trong quản lý ký kết và thực hiện hợp đồng và sản xuất kinh doanh ...của EVNNPT.

Quản lý, ký kết và đàm phán, thực hiện hợp đồng là một trong những công tác quan trọng thể hiện rõ nét sự tham gia của Ban Pháp chế EVNNPT và bộ phận pháp chế tại các đơn vị. Pháp chế đóng góp ý kiến sâu sát về khía cạnh pháp lý với các hợp đồng, thỏa thuận nhằm bảo vệ quyền lợi của EVNNPT theo quy định của pháp luật: Toàn bộ các Hợp đồng của các Đơn vị trực thuộc và cơ quan EVNNPT đều được bộ phận pháp chế thực hiện thẩm định về mặt pháp lý, góp phần giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng theo nhiệm vụ “Nâng cao năng lực pháp chế trong công tác quản lý hợp đồng tại các đơn vị trong EVNNPT”.

Thứ ba, Pháp chế EVNNPT còn là bộ phận giữ vai trò kiểm tra giám sát, kiểm soát hoạt động của các đơn vị trong việc tuân thủ quy định pháp luật và quy chế quản lý nội bộ của EVN/EVNNPT.

Ban Pháp chế EVNNPT tham gia cùng các Đoàn tra nội bộ như kiểm soát tuân thủ,  kiểm tra về công tác văn thư lưu trữ, bảo vệ bí mật, CCHC, đoàn kiểm tra về công tác sử dụng đất đai, tài sản... tại các Đơn vị trực thuộc; tham gia các Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương, EVN. Qua kiểm tra, làm việc, ghi nhận kết quả đạt được và  kịp thời hướng dẫn, chỉ ra các tồn tại trong quá trình thực hiện chưa phù hợp, yêu cầu các đơn vị khắc phục, rút kinh nghiệm đối với các hợp đồng và một số tồn tại trong hoạt động SXKD và hoạt động pháp chế của đơn vị.

Thứ tư, Pháp chế EVNNPT thay mặt Lãnh đạo EVNNPT tham gia các quan hệ pháp luật với các tổ chức, cá nhân khác khi được Tổng giám đốc ủy quyền;  Chuẩn bị nội dung và cơ sở pháp lý cho người đại diện EVNNPT tham gia vào quá trình tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của EVNNPT; trực tiếp đại diện cho EVNNPT tham gia tố tụng tại các cơ quan tài phán khi được Tổng giám đốc uỷ quyền, soạn thảo ủy quyền của EVNNPT hỗ trợ các đơn vị giải quyết công việc.

Trong số các vụ việc liên quan đến tố tụng mà Lãnh đạo EVNNT chỉ đạo Ban Pháp chế tập trung, tăng cường theo dõi và chỉ đạo, năm 2023, Ban Pháp chế EVNNPT đã chỉ đạo, theo dõi, phối hợp PTC4 giải quyết dứt điểm và thu được kết quả vô cùng tích cực, là điểm sáng trong công tác tố tụng, giải quyết tranh chấp.

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN tặng Bằng khen của EVN cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng hệ thống pháp điển QCQLNB trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam năm 2022. Đại diện EVNNPT thứ 6 từ phải sang nhận Bằng khen của EVN

Thứ năm, Pháp chế EVNNPT giữ vai trò tích cực trong tham mưu Lãnh đạo Tổng công ty thực hiện quản trị doanh nghiệp, đó là công tác cải cách hành chính theo chỉ đao xuyên suốt từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong các mặt: tác cải cách thể chế, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; xây dựng và giám sát thực hiện hệ thống Quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB) trong Tổng công ty; Thực hiện hiện công tác chuyển đổi số; Nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực; cải cách thủ tục hành chính gồm các công tác văn thư, lưu trữ, Cải cách các thủ tục hành chính, đơn giản hóa hình thức và giảm bớt số lượng báo cáo; đề xuất ý tưởng cải cách hành chính, xây dựng lưu đồ giải quyết công việc và các Ứng dụng Công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, nghiên cứu, áp dụng triển khai tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO tại Cơ quan EVNNPT; xây dựng, phát triển, quản lý nhãn hiệu EVN tại EVNNPT; chủ trì, phối hợp trong xây dựng đề cương đào tạo, tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, phổ biến văn bản pháp luật do các cấp ban hành, đặc biệt tháng 11/2023, Pháp chế EVNNPT đã chủ trì đề xuất, xây dựng đề cương và tham gia tổ chức thành công Khoá đào tạo về Hệ thống nhận diện Thương hiệu EVNNPT với sự tham gia của đơn vị Tư vấn, Ban Pháp chế, Truyền thông EVN, đội ngũ làm công tác Pháp chế, Truyền thông, Aan toàn, Tổ chức - Nhân sự ... tại EVNNPT.

Bên cạnh những kết quả đã tích cực, Pháp chế EVNNPT cũng có những vướng mắc nhất định khi hệ thống văn bản pháp luật thường xuyên thay đổi. Việc nghiên cứu áp dụng, cập nhật cần nhiều thời gian. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành điều chỉnh cùng một lĩnh vực nhưng chưa được hệ thống hoá, còn chồng chéo, gây khó khăn cho việc áp dụng như lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, thuế… Hiện nay số lượng cán bộ làm công tác pháp chế chuyên trách còn quá ít so với công việc cần thực hiện, chủ yếu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, không tránh khỏi những khó khăn, lúng túng và hạn chế chủ động khi đề xuất, tham mưu cho Lãnh đạo trong triển khai công tác pháp chế. Bộ phận pháp chế mong muốn Lãnh đạo EVNNPT quan tâm, tăng cường nhân sự, thời gian cần thiết để đáp ứng.

15 năm từ khi EVNNPT thành lập, trưởng thành và phát triển như hôm nay, có sự đóng góp, hỗ trợ “âm thầm” nhưng thực sự tích cực, hiệu quả của Pháp chế vào thành công của EVNNPT. Với tinh thần “thượng tôn pháp luật”, Lãnh đạo EVNNPT đã đặt niềm tin và đề cao vai trò quan trọng của pháp luật và công tác pháp chế. Hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2023, có thể nói, sự tin tưởng của Lãnh đạo EVNNPT đã tạo động lực, nền tảng cho những kết quả tích cực của công tác Pháp chế trong quản lý EVNNPT theo pháp luật, bảo vệ lợi ích hợp pháp của EVNNPT, giảm thiểu tối đa tỉ lệ vi phạm pháp luật góp phần xây dựng EVNNPT, vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ đề bạn có thể quan tâm

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top