Aa

Công trình được miễn phép xây dựng, có bị kiểm tra, giám sát?

Thứ Bảy, 08/07/2017 - 15:45

Trường hợp công trình được miễn giấy phép xây dựng theo Điểm k, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng, không phải thông báo cho cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi thì việc quản lý, kiểm soát đối với những trường hợp này như thế nào?

Ngoài ra, đối với các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm k, Khoản 2, Điều 89 nêu trên có phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất là đất ở trước khi xây dựng không?

Hiện nay, đơn cử như trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có một số khu vực nằm trong phạm vi quy hoạch chung đô thị được duyệt và đã được lập và phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 nhưng thực tế là khu vực nông thôn. Vậy việc xây dựng nhà ở riêng lẻ tại khu vực này có được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của Luật không? Nếu yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đây thì có trái với quy định của Luật tại Điểm k, Khoản 2, Điều 89 không?

Đối với dự án có quy mô nhỏ hơn 5ha không thuộc khu chức năng đặc thù (thuộc khu vực nông thôn) không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng như nhà xưởng, trạm kinh doanh xăng dầu, kho, trang trại chăn nuôi… theo quy định của Luật Xây dựng được miễn cấp giấy phép xây dựng thì Nhà nước quản lý và kiểm soát đối với những trường hợp này như thế nào?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Về vấn đề này, theo Bộ Xây dựng, đối với các công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm k, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, thì theo quy định tại Điều 164 của Luật, UBND các cấp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng và chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý được phân công.

Đất xây dựng công trình này phải phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Công trình xây dựng ở khu vực đã có quy hoạch chung đô thị và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được duyệt thì không phải là đối tượng miễn giấy phép xây dựng quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng. Việc cấp giấy phép xây dựng có thể căn cứ theo quy định tại Điều 94 của Luật này.

Bộ Xây dựng cho biết, các công trình xây dựng của dự án thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm k, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng, tuy nhiên khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch phát triển ngành được phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Trách nhiệm quản lý Nhà nước của UBND các cấp trong quản lý hoạt động xây dựng được quy định tại Điều 164 Luật Xây dựng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top