Reatimes.vn

TAG:

công trường không bụi

  • 30/01/2018, 06:11

    Từ công trường không bụi, tiếng ồn đến dự án xanh "hoàn hảo"

    Từ công trường không bụi, tiếng ồn đến dự án xanh

    "Công trình không phải chỉ xanh ở vỏ mà tận sâu thẳm bên trong cũng phải xanh, dù không đơn giản để làm được" - ông Trịnh Tùng Bách - Giám đốc Ban Nghiên cứu và Phát triển công trình xanh Capital House chia sẻ với Reatimes về câu chuyện phát triển bất động sản xanh từ mô hình của Australia.


TOP