ctcp đầu tư hải phát

Lãnh đạo cấp cao Hải Phát nộp đơn từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ 2024

Lãnh đạo cấp cao Hải Phát nộp đơn từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ 2024

Tài chính bất động sản

Trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 26/4 tới đây, ba nhân sự cấp cao là thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Hải Phát đã nộp đơn từ nhiệm.

HPX tổ chức đại hội cổ đông 2021 theo hình thức bỏ phiếu điện tử

HPX tổ chức đại hội cổ đông 2021 theo hình thức bỏ phiếu điện tử

Tin mới

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021 của CTCP Đầu tư Hải Phát sẽ tổ chức theo hình thức bỏ phiếu điện tử vào ngày 25-26/6/2021 tới đây.

Lên đầu trang
Top