Reatimes.vn

Diễn đàn Bất động sản mùa thu lần thứ 1
Dự án đường sắt ga Hà Nội - Hoàng Mai được tài trợ gần 15 triệu USD

Dự án đường sắt ga Hà Nội - Hoàng Mai được tài trợ gần 15 triệu USD

Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến đường sắt số 3 có tổng mức đầu tư hơn 343,5 tỷ đồng (xấp xỉ 14,8 triệu USD) gồm nguồn vốn viện trợ không hoàn lại, trong đó ADB tài trợ 833 USD, EU tài trợ 10 triệu Euro.
13:00, 29/03/2022

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư “Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án đầu tư Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị” (Dự án Tuyến 3.2).

Dự án Tuyến 3.2 sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Liên minh châu Âu (EU) (theo đề nghị của Cơ quan Phát triển Pháp – AFD, Ngân hàng Tái thiết Đức – KfW). Cơ quan chủ quản của Dự án là UBND TP. Hà Nội; Chủ dự án là Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội (MRB). 

Mục tiêu của Dự án nhằm tiếp tục hỗ trợ TP. Hà Nội, Chủ đầu tư hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai (Dự án Tuyến 3.2) cho đến khi Quốc hội phê duyệt chủ trương. Đồng thời hỗ trợ TP. Hà Nội lập quy hoạch chi tiết, Báo cáo nghiên cứu khả thi trình phê duyệt Dự án Tuyến 3.2; chuẩn bị đề xuất dự án đáp ứng yêu cầu để các nhà tài trợ xem xét phê duyệt khoản vay thực hiện và hỗ trợ Hà Nội xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Dự án bao gồm 4 hợp phần. Các nội dung cụ thể, hợp phần 1 nhằm hỗ trợ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư, hỗ trợ các tài liệu chuẩn bị cho việc triển khai lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Tuyến 3.2.

Hợp phần 2 chuẩn bị một đề xuất dự án (các vấn đề liên quan đến an toàn dự án) đáp ứng yêu cầu để các nhà đồng tài trợ xem xét phê duyệt khoản vay thực hiện. Hợp phần 3 là công tác chuẩn bị dự án lập, phê duyệt Quy hoạch chi tiết, Báo cáo nghiên cứu khả thi; truyền thông dự án và hỗ trợ quản lý dự án. Hợp phần 4, hỗ trợ xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị của TP. Hà Nội.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 343,5 tỷ đồng (gần tương đương với 14,8 triệu USD) gồm nguồn vốn viện trợ không hoàn lại, trong đó ADB tài trợ 833 USD, EU tài trợ 10 triệu Euro. Vốn đối ứng là 49 tỷ đồng (tương đương 2,1 triệu USD).

Đối với nguồn vốn viện trợ của ADB, nhà tài trợ sẽ trực tiếp quản lý, thực hiện, tổ chức lựa chọn tư vấn và ký hợp đồng dịch Tư vấn. Về nguồn vốn của EU, phía Việt Nam quản lý, thực hiện, phương thức giải ngân sẽ được xác định trong thỏa thuận viện trợ trên cơ sở sự đồng nhất của Việt Nam và AFD.

Căn cứ vào Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thẩm định và quyết định đầu tư Dự án. Tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả và tính chính xác của số liệu. Đồng thời tiếp tu đầy đủ, làm rõ ý kiến của các cơ quan liên quan nêu tại các văn bản góp ý. Thực hiện các thủ tục bổ sung danh mục và bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021 – 2025 cho Dự án theo quy định của pháp luật.

UBND TP. Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về các thông tin, số liệu báo cáo và đảm bảo thực hiện Dự án./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP