Aa

Đại hội đồng cổ đông thường niên Hodeco không đủ điều kiện tiến hành

Hà Thương
Hà Thương ngthuongreatimes@gmail.com
Thứ Bảy, 06/04/2024 - 17:00

Ngày 6/4/2024, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Tuy nhiên, Đại hội không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự họp không đủ tỷ lệ theo quy định.

Theo Biên bản ghi họp ĐHĐCĐ Hodeco, tính đến 10 giờ 30 phút ngày 6/4/2024, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội là 185 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 64.721.489 cổ phần, chiếm 47,91% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội (135.104.881 cổ phần). Do vậy, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Hodeco, Đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

Trong tài liệu dự trình cổ đông tại Đại hội, Hodeco đã có tờ trình về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và/hoặc trái phiếu ra công chúng năm 2024. Theo đó, Hodeco dự kiến phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ và/hoặc trái phiếu ra công chúng nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Công ty cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông năm 2023, với mệnh giá 10.000 đồng/cp. Tổng cổ phiếu dự kiến phát hành là 20.265.732 cp, tổng giá trị phát hành dự kiến là 202,6 - 232,6 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện 15%, thời gian thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày 6/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Hodeco không đủ điều kiện tiến hành- Ảnh 1.

Kết thúc năm 2023, doanh thu của Hodeco đạt 671,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 132 tỷ đồng. So với doanh thu đề ra là 1.770 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 488 tỷ đồng, Hodeco chỉ đạt 38% và 27% kế hoạch năm.

Sang năm 2024, Hodeco lên kế hoạch doanh thu là 1.657,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 424 tỷ đồng. Cổ tức được chia 15% bằng cổ phiếu.

Về tổng vốn đầu tư, Công ty dự định nâng từ mức 338 tỷ đồng của năm 2023 lên đến 2.856 tỷ đồng trong năm 2024, tăng 745,7%. Trong đó, Công ty sẽ tập trung hoàn thiện pháp lý và thi công các dự án trọng điểm như Dự án Khu nhà ở Hải Đăng - The Light City, Khu biệt thự Đồi Ngọc Tước II, Khu du lịch Đại Dương, Khu nhà ở số 2, Dự án Ecotown Phú Mỹ, Khu đô thị Phước Thắng.../.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top