Reatimes.vn

TAG:

Đạo Thờ Tổ Tiên

 • 22/09/2018, 06:00

  Đền Voi phục

  Đền Voi phục

  Biết phát huy các giá trị tốt đẹp trong truyền thống, chính là nhằm khơi nguồn cho dòng chảy trí tuệ của tiền nhân, tạo ra sức mạnh sáng tạo, tiếp tục bồi đắp vào vận mệnh quốc gia hưng thịnh.

 • 14/02/2018, 06:00

  "Ăn hiền ở lành", câu chuyện quê hương

  Tôi được sinh ra trong một gia đình mà ba mẹ tôi rất chú trọng đến "ăn hiền" và "ở lành". Có thể nói cả đời ba mẹ tôi sống, tôi quan sát thấy ông bà sống chỉ để giữ sao cho mình sống tròn bốn chữ ấy.TOP