Aa

Đầu tư Vành đai 3 TP.HCM phải bảo đảm chất lượng, không lãng phí

Thứ Hai, 31/01/2022 - 06:21

Liên quan đến Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết phương án tỷ lệ nguồn vốn ngân sách Trung ương khoảng 50% và nguồn vốn ngân sách địa phương khoảng 50% là phù hợp.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 29/TB-VPCP ngày 30/1/2022 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM (dự án).

Tại thông báo trên, Phó Thủ tướng đánh giá cao Ủy ban Nhân dân TP.HCM và các thành viên Tổ công tác đã khẩn trương, tích cực tổ chức nghiên cứu, rà soát Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Đề nghị các địa phương, Thành viên Tổ công tác tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 21/TB-VPCP ngày 24/1/2022 và Thông báo số 23/TB-VPCP ngày 25/1/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Đây là dự án quan trọng quốc gia, có vai trò, ý nghĩa rất lớn đối với TP.HCM và các địa phương trong khu vực. Mặc dù tiến độ yêu cầu gấp, khối lượng công việc lớn, tuy nhiên yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tư vấn phải thực hiện đúng, đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật về đầu tư công, ngân sách, đất đai, môi trường... trong quá trình lập, thẩm định dự án.

Về nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu đơn vị tư vấn, đơn vị lập dự án cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc đề xuất các hạng mục công trình, phải có phân tích đánh giá đầy đủ các điều kiện, yếu tố liên quan để khẳng định sự cần thiết, hiệu quả.

Ủy ban Nhân dân TP.HCM, các địa phương và các cơ quan xem xét thật kỹ lưỡng về phạm vi đầu tư, quy mô, phân kỳ, tiêu chuẩn thiết kế, chi phí đầu tư, bảo đảm tối ưu về hiệu quả, chất lượng, không được lãng phí, tiêu cực. 

Hội đồng thẩm định Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng có trách nhiệm xem xét kỹ lưỡng các giải pháp thiết kế, trong đó lưu ý các nút giao, đường lên xuống phù hợp, bảo đảm an toàn, hiệu quả, giảm chi phí xây dựng...

Về bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát kỹ lưỡng về phạm vi, khối lượng, đơn giá... bảo đảm tiết kiệm, khả thi, tuân thủ quy định pháp luật, tránh lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt lưu ý các ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về khung chính sách, đơn giá bồi thường đất nông nghiệp.

Về nguồn vốn, trong điều kiện ngân sách Trung ương còn hạn chế, phương án tỷ lệ nguồn vốn ngân sách Trung ương khoảng 50% và nguồn vốn ngân sách địa phương khoảng 50% là phù hợp.

Về cơ chế đặc thù, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu áp dụng tương tự các cơ chế đặc thù trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2021 và Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Về tiến độ, Ủy ban Nhân dân TP.HCM phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện rà soát, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Thành viên Tổ công tác tại cuộc họp để hoàn thiện Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, phấn đấu gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 5/2/2022.

Hội đồng thẩm định Nhà nước hoàn thành thẩm định để trình Thường trực Chính phủ trước ngày 15/2/2022, làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp trình Quốc hội trước ngày 20/3/2022./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top