Aa

Đề xuất điều chỉnh trần lãi suất vốn vay cho các dự án PPP cao tốc Bắc Nam

Thứ Tư, 29/08/2018 - 07:02

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các khó khăn, vướng mắc triển khai dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo hình thức PPP.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại ưu tiên nguồn vốn tín dụng dài hạn cho dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại ưu tiên nguồn vốn tín dụng dài hạn cho dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Trong Công văn số 9341/TTg – ĐTCT, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Thủ tướng giao Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh trần lãi suất của nguồn vốn vay quy định tại Thông tư số 75/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55 về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức PPP.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải muốn xây dựng trần lãi suất vốn vay theo hướng bằng trung bình lãi suất các ngân hàng thương mại lớn để phù hợp với lãi suất thị trường và cho phép áp dụng đối với các dự án đang giai đoạn thực hiện đầu tư có vướng mắc về lãi suất như dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Bắc Giang - Lạng Sơn vì đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả khu vực.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại ưu tiên nguồn vốn tín dụng dài hạn cho các dự án quan trọng quốc gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Trước đó, trong quá trình triển khai các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo hình thức PPP và theo dõi lãi suất vay vốn trên thị trường, kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ, Bộ GTVT nhận thấy lãi suất vay vốn dài hạn hiện nay khoảng 10,8 - 11% trong khi lãi suất vay vốn tính theo quy định pháp luật (Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) chỉ khoảng 6,9 - 8%.

Do có sự chênh lệch rất lớn giữa lãi suất vay thực tế với lãi suất tính toán trong dự án nên việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng rất khó khăn, một số dự án quan trọng cấp bách đang bị đình trệ như dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Mỹ Thuận - Cần Thơ và sẽ rất khó khăn đối với dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đang chuẩn bị phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top