Aa

Đề xuất một số đổi mới, cải tiến áp dụng ngay tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

Thứ Hai, 11/10/2021 - 13:12

Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 11/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đây là phiên họp chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Tại phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, trong đó có việc đề xuất một số đổi mới, cải tiến áp dụng ngay tại kỳ họp này cũng như việc tổ chức hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 11/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đây là phiên họp chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tại kỳ họp thứ 2, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật và cho ý kiến về 5 dự án luật.

Trước đó, trong phiên họp thứ 2 và thứ 3, UBTVQH đã cho ý kiến đối với tất cả các dự án luật, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Riêng đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, tiếp thu ý kiến của UBTVQH, Chính phủ đã hoàn thiện hồ sơ theo hướng chuyển thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, bao gồm sửa đổi một số điều và  sửa đổi Phụ lục, danh mục các chỉ tiêu thống kê quốc gia. Tại phiên họp thứ 4, UBTVQH sẽ cho ý kiến lần thứ 2 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Về cơ chế, chính sách đặc thù của một số địa phương, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên -Huế để cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị và Trung ương trong các Nghị quyết, Kết luận về phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương này.

UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ kết quả hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022; báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID- 19; việc lùi thời điểm thực hiện chính sách cải cách chính sách tiền lương.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBTVQH phân tích đánh giá, nêu bật những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm; cho ý kiến về mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng và giải pháp chủ yếu cho năm 2022 có tính khả thi cao.

Về các vấn đề liên quan đến kỳ họp thứ 2, Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBTVQH thảo luận, cho ý kiến cuối cùng về chương trình kỳ họp; thời gian và phương thức họp phù hợp với tinh thần những nội dung thực sự cần thiết và cấp bách, được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng và đảm bảo sự đồng thuận cao mới đưa vào chương trình kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBTVQH thảo luận thống nhất việc đề xuất một số đổi mới cần thiết áp dụng ngay tại kỳ họp thứ 2 và việc tổ chức hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, trong đó có việc chia tổ thảo luận trong điều kiện họp trực tuyến, biểu quyết trực tuyến… cần được báo cáo để Quốc hội xem xét việc quyết định áp dụng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top