Aa

Đề xuất nới room ngoại để ngân hàng tăng vốn

Thứ Ba, 26/02/2019 - 21:00

Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital, đề xuất Chính phủ nên cho phép room ngoại tại các nhà băng từ 30% lên 49% trong bối cảnh nhiều ngân hàng đang nỗ lực tăng huy động vốn theo basel II.

Tại hội nghị phát triển thị trường chứng khoán năm 2019, ông Dominic Scriven đưa ra bốn kiến nghị đóng góp cho sự phát triển của thị trường Việt Nam.

Thứ nhất, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nên có những hướng dẫn cụ thể liên quan đến tư cách pháp nhân của các tổ chức nước ngoài trên thị trường chứng khoán.

Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital

Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital

Thứ hai, TTCK Viêt Nam đang thiếu các tổ chức, doanh nghiệp tham gia và bị ảnh hưởng bởi quyết định của nhà đầu tư cá nhân, đồng thời cũng gây khó khăn cho các nhà đầu tư này. Điều này khiến hoạt động thị trường thiếu ổn định.

Ông kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết các vướng mắc, sớm thành lập quỹ hưu trí tự nguyện và mở đường cho loại hình tổ chức khác tham gia vào thị trường, đồng thời đa dạng sản phẩm đầu tư, coi trọng sự đa dạng của thị trường vốn.

Theo ông Dominic Scriven, ở các thị trường phát triển, tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức tham gia chiếm 50-70%, còn lại là các nhà đầu tư cá nhân.Việt Nam có tình trạng ngược lại.

Thứ ba, vấn đề nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu ngoại là vấn đề nhiều nhà đầu tư quan tâm, và nó trực tiếp liên quan đến việc nâng hạng của chứng khoán Việt Nam. “Đây cũng là vấn đề chiếm 80% bức xúc của nhà đầu tư nước ngoài, của MSCI trong việc xem xét khả năng nâng hạng”. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều vướng mắc.

Ông Dominic Scriven kiến nghị, Chính phủ cần xem xét lại Điều 23 của Luật đầu tư liên quan đến việc các doanh nghiệp Việt Nam có sở hữu nước ngoài trên 51% thì xem là doanh nghiệp ngoại. Đây là điều không phù hợp, tạo ra cạnh tranh không công bằng cho các doanh nghiệp. Bộ luật cần phải được sửa đổi phục vụ cho nhu cầu đồng bộ hóa pháp luật Việt Nam.

Đồng thời, ông cũng đề xuất Chính phủ có thể cho phép room ngoại tại các nhà băng từ 30 lên 49%, trong bối cảnh nhiều ngân hàng đang nỗ lực tăng huy động vốn theo basel II.

Ông Dominic Scriven cho rằng hoạt động cổ phần hóa và niêm yết doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ đã tạo ra đường phát triển cho chứng khoán Việt Nam và cơ hội cho nhà đầu tư nước ngoài. Ông mong muốn chương trình này sẽ được tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa. Đồng thời, Nhà nước có thể mạnh dạn bán nhiều hơn cổ phần để các doanh nghiệp này có yếu tố mới trong bộ máy quản trị.

Ông Dominic Scriven nhận định, năm 2018, trong khi TTCK các nước bị rút vốn, chứng khoán Việt Nam vẫn hút dòng vốn ngoại vào thị trường, nhiều sản phẩm mới được đưa vào như phái sinh và chứng quyền có đảm bảo. Chính phủ cũng có kế hoạch trình luật chứng khoán sửa đổi trong thời gian tới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top