TAG:

địa phương ngăn chặn sốt đất

  • 22/04/2021, 07:00

    Hạ sốt đất: Bốc thuốc tùy “con bệnh”

    Hạ sốt đất: Bốc thuốc tùy “con bệnh”

    Với những cơn sốt đất có tính chất khác nhau, diễn ra ở các địa phương khác nhau, cần có “bài thuốc riêng” chứ kê một liều chung cho toàn thị trường có thể chữa… “mèo lành thành mèo què”.


TOP