Aa

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H2-1 tại quận Cầu Giấy

Thứ Sáu, 18/08/2023 - 16:55

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2.000 tại các ô quy hoạch E2-HH2, E2-NO11, E2-CC2 và đất đường giao thông tại phường Mai Dịch.

Theo Quyết định số 3920/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2.000 tại các ô quy hoạch ký hiệu E2-HH2, E2-NO11, E2-CC2 và đất đường giao thông  nhằm thực hiện chủ trương mở rộng trụ sở làm việc Bộ Công an tại số 47 Phạm Văn Đồng.

Quy mô diện tích khu đất điều chỉnh khoảng 5,37ha, phía Bắc giáp ở quy hoạch ký hiệu E2-QP2 (Trụ sở Bộ Công an hiện có), phía Nam giáp đường quy hoạch mặt cắt ngang 50m (đường Hoàng Quốc Việt kéo dài), phía Đông giáp đường Phạm Văn Đồng hiện có, phía Tây giáp đường quy hoạch mặt cắt ngang 30m.

Bản đồ quy hoạch phân khu H2-1

Theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-1 tỷ lệ 1/2000 đã được UBND TP phê duyệt, khu đất đề xuất có vị trí thuộc các ô quy hoạch ký hiệu E2-HH2 có chức năng là đất hỗn hợp; ô quy hoạch ký hiệu E2-NO11 có chức năng là đất ở đô thị; ô quy hoạch ký hiệu E2-CC2 có chức năng là đất công cộng đơn vị ở; và đất đường giao thông cấp khu vực (mặt cắt ngang 21,5m).

Trên cơ sở chủ trương được các cấp thẩm quyền chấp thuận, đề xuất nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-1 tỷ lệ 1/2000 cụ thể như sau: Điều chỉnh chức năng sử dụng đất tại các ô quy hoạch ký hiệu E2-HH2, E2-NO11, E2-CC2 (đất hỗn hợp, đất ở đô thị, đất công cộng đơn vị ở) và đất đường giao thông cấp khu vực từ đất dân dụng hiện trạng sang thành đất an ninh để thực hiện chủ trương mở rộng trụ sở làm việc Bộ Công an tại số 47 Phạm Văn Đồng.

Về hạ tầng, điều chỉnh chức năng tuyến đường giao thông cấp khu vực phía Nam trụ sở hiện có ( mặt cắ ngang rộng 21,5m) thành đất an ninh. Ô đất cần đảm bảo nhu cầu đỗ xe bản thân công trình (sẽ được xác định cụ thể ở giai đoạn lập quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng. Quá trình triển khai tiếp theo xem xét nghiên cứu bố trí phần đất ở phía Đông ô đất (tiếp giáp với đường Phạm Văn Đồng) để có giải pháp tổ chức đảm bảo giao thông khu vực.

Theo UBND TP Hà Nội, việc chuyển đổi chức năng sử dụng đất tại các khu đất nêu trên từ đất dân dụng hiện trạng thành đất an ninh quốc phòng - đô thị đảm bảo phù hợp Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng trụ sở Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội

Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, cần thực hiện thủ tục điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2.000 tại các ô quy hoạch ký hiệu E2-HH2, E2- NOI1, E2-CC2 và đất đường giao thông sang thành đất an ninh theo quy trình quy định, làm cơ sở pháp lý để triển khai thủ tục lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; và lập dự án đầu tư xây dựng theo quy trình quy định.

UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000 tại các ô quy hoạch ký hiệu E2-HH2, E2-NO11, E2-CC2 và đất đường giao thông thuộc phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy phù hợp với nội dung điều chỉnh tại Quyết định phê duyệt của UBND TP.

Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cập nhật nội dung Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000 tại các ô quy hoạch ký hiệu E2-HH2, E2-NO11, E2-CC2 và đất đường giao thông vào Thuyết minh và Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000.

Đồng thời yêu cầu UBND quận Cầu Giấy chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức công bố công khai điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị được UBND TP phê duyệt theo quy định; tổ chức tuyên truyền, đảm bảo không phát sinh khiếu kiện trong quá trình triển khai tiếp theo. Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch và xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top