Aa

Điều chỉnh hình thức sử dụng đất tại Khu đô thị mới Văn Phú - Hà Đông

Chủ Nhật, 13/11/2016 - 06:31

Ngày 10/11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6236/QĐ-UBND, điều chỉnh một số nội dung ghi tại Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 của UBND Thành phố.

Khu đô thị mới Văn Phú - Hà Đông. Ảnh minh họa.

Khu đô thị mới Văn Phú - Hà Đông. Ảnh minh họa.

Theo đó, điều chỉnh hình thức sử dụng đất ghi tại Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 của UBND Thành phố (về việc thu hồi 7.825m2 đất tại Khu đô thị mới Văn Phú, thuộc địa giới hành chính phường Phú La, quận Hà Đông, do Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest đang quản lý; giao cho Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Land để xây dựng Trường tiểu học Văn Phú Victoria) từ Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thành Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Thời gian thuê đất kể từ ngày 12/5/2011 đến ngày 24/01/2061 (ngày hết hạn hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư).

Được biết, Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Land đề nghị điều chỉnh hình thức sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.  

Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 của UBND Thành phố không thay đổi.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Land có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được xác định tiền thuê đất, làm thủ tục về Hợp đồng thuê đất; liên hệ với Cục thuế Hà Nội để làm thủ tục miễn, giảm và nộp tiền thuê đất theo quy định.

Cùng ngày, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6237/QĐ-UBND, điều chỉnh một số nội dung ghi tại Quyết định số 2135/QĐ-UBND, ngày 12/5/2011 của UBND Thành phố.

Theo đó, Điều chỉnh hình thức sử dụng đất ghi tại Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 của UBND Thành phố (về việc thu hồi 9.734 m2 đất tại Khu đô thị mới Văn Phú, thuộc địa giới hành chính phường Phú La, quận Hà Đông, do Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest đang quản lý; giao cho Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Land để xây dựng Trường trung học cơ sở Văn Phú Victoria) từ Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thành Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Thời gian thuê đất kể từ ngày 12/5/2011 đến ngày 24/01/2061 (ngày hết hạn hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư).

Lý do điều chỉnh: Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Land đề nghi điều chỉnh hình thức sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.    

Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 của UBND Thành phố không thay đổi./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top