Reatimes.vn

Diễn đàn Bất động sản mùa thu lần thứ 1
Điều kiện để được vay vốn xây nhà ở xã hội theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng

Điều kiện để được vay vốn xây nhà ở xã hội theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng

Điều 3 Công văn số 1551/BXD-QLN ngày 20/4/2023 của Bộ Xây dựng quy định về điều kiện, tiêu chí được vay vốn xây nhà ở xã hội theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng.
09:00, 02/05/2023

Điều 3 Công văn số 1551/BXD-QLN ngày 20/4/2023 của Bộ Xây dựng "Về việc hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư" quy định về điều kiện, tiêu chí được vay vốn xây nhà ở xã hội theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Cụ thể như sau: Ngoài việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chí theo quy định pháp luật về tín dụng do Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn, thì đối tượng được vay chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng thời phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chí sau:

3.1. Đối với đối tượng là cá nhân

Đối với đối tượng mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân (nhà ở xã hội tại khu công nghiệp) phải có hợp đồng mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư theo quy định pháp luật về nhà ở.

Đối với đối tượng được bố trí tái định cư trong dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì phải có hợp đồng mua, nhà ở, công trình xây dựng bố trí tái định cư theo quy định pháp luật về nhà ở.

3.2. Đối với đối tượng là chủ đầu tư dự án

Chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư phải có trong danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân (nhà ở xã hội tại khu công nghiệp), cải tạo, xây dựng lại chung cư do UBND cấp tỉnh công bố và phải đảm bảo các điều kiện sau:

Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân: đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở; đã có quyết định giao đất hoặc đã có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng; đã được cấp phép xây dựng hoặc được miễn cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng.

Đối với dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư; đã có chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; các thông tin khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Như vậy, chủ đầu tư cần đáp ứng điều kiện nêu trên để được vay vốn xây nhà ở xã hội theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP