Reatimes.vn

TAG:

đô thị nóng

  • 29/09/2018, 14:00

    Đô thị xanh – giải pháp cho các đô thị “nóng”

    Đô thị xanh – giải pháp cho các đô thị “nóng”

    Khí hậu toàn cầu ngày càng có nhiều dấu hiệu tiêu cực, đặc biệt là ở các đô thị, đã gây ra những hưởng xấu đến cuộc sống và sức khỏe của con người. Để cải thiện tình trạng này, lãnh đạo các cấp các thành phố đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm đưa ra các giải pháp thiết thực giúp giảm sự gia tăng nền nhiệt tại các đô thị nói riêng và trên toàn cầu nói chung.


TOP