Aa

Doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn bán lẻ vẫn chiếm tỷ trọng lớn

Thứ Năm, 30/11/2017 - 14:22

Thống kê cho thấy, trong 11 tháng năm 2017, số doanh nghiệp thành lập mới ở nhóm ngành bán buôn, bán lẻ là 41,6 nghìn doanh nghiệp, chiếm 35,9% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê, trong tháng 11, cả nước có 10.920 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 109,9 nghìn tỷ đồng, giảm 2,1% về số doanh nghiệp và giảm 7,8% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới gần 88,6 nghìn người, giảm 1,5%.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt trên 1.300 doanh nghiệp, tăng 0,7% so với tháng trước. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là trên 5.300 doanh nghiệp, trong đó: 1.567 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 3.747 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể; tăng 31,4%.

Tính chung 11 tháng năm nay, cả nước có trên 116.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.131,8 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% về số doanh nghiệp và tăng 41,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Bên cạnh đó, còn có hơn 24.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng lên 140,4 nghìn doanh nghiệp.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng là 1.065 nghìn người, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp thành lập mới phân theo ngành nghề kinh doanh trong 11 tháng năm 2017.

Doanh nghiệp thành lập mới phân theo ngành nghề kinh doanh trong 11 tháng năm 2017.

Phân chia theo ngành nghề kinh doanh chính, trong 11 tháng năm 2017 có 41,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ và chiếm 35,9% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, số doanh nghiệp thành lập mới trong nhóm bán buôn bán lẻ hiện đang chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Tiếp đó là nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với 14,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 12,8%, tăng 8,3%.

Đứng thứ 3 là nhóm doanh nghiệp xây dựng với 14,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 12,7% và tăng 9,1%.

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới ở nhóm khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác là 8,7 nghìn doanh nghiệp, chiếm 7,5% và tăng 10,9%.

Phân chia theo vùng, trong 11 tháng năm nay, số doanh nghiệp thành lập mới tại các vùng trong cả nước đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó:

  • Vùng Đông Nam Bộ có 49,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 13%;
  • Đồng bằng sông Hồng 34,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 13,2%;
  • Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 15,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 14,5%;
  • Đồng bằng sông Cửu Long 8,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 14,5%;
  • Trung du và miền núi phía Bắc 4,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 26,8%;
  • Tây Nguyên 3 nghìn doanh nghiệp, tăng 21,9%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 11 tháng năm 2017 là 10.814 doanh nghiệp, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 11 tháng là 55.664 doanh nghiệp, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 20.821 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 10,2% và 34.843 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 0,9%.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top