Aa

Đồng Nai: Thống nhất danh mục 101 dự án thu hồi đất

Thứ Năm, 28/12/2023 - 11:31

HĐND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, HĐND tỉnh quyết định thống nhất danh mục 101 dự án thu hồi đất với tổng diện tích là 2.238,34 ha; thống nhất danh mục 3 dự án thu hồi đất có điều chỉnh quy mô, địa điểm với tổng diện tích thu hồi đất là 7,48 ha.

Tại nghị quyết, HĐND tỉnh cũng thống nhất sửa đổi, bổ sung địa điểm thực hiện của dự án đường Vườn Ngô đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 20-4-2023 về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 tỉnh Đồng Nai, từ “thị trấn Trảng Bom” thành “thị trấn Trảng Bom và xã Đồi 61” và điều chỉnh diện tích thu hồi đất của dự án từ “1,50 ha” thành “0,254 ha”; điều chỉnh tổng diện tích thu hồi đất của 50 dự án từ “99,78 ha” thành “98,534 ha”.

Đồng Nai: Thống nhất danh mục 101 dự án thu hồi đất- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Nghị quyết nêu rõ, UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này, định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đảm bảo việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quá trình triển khai thực hiện thu hồi đất, giao đất thực hiện dự án có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, đề nghị thực hiện đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai và có sự giám sát chặt chẽ, tránh tình trạng người dân khiếu nại, tố cáo; thực hiện công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.


Chủ đề bạn có thể quan tâm

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top