Reatimes.vn

Bài 1: “Vùng cấm” của nhà đầu tư ở Đồng Tháp

Áp dụng quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, đất đai và bất động sản ở Đồng Tháp: Thành quả và bài học thực tiễn:

Bài 1: “Vùng cấm” của nhà đầu tư ở Đồng Tháp

Đồng Tháp từ chối cung cấp thông tin việc áp dụng quy định pháp luật về bất động sản trên địa bàn, trong khi Chính phủ chỉ đạo “đẩy mạnh công tác công bố, công khai, minh bạch các thông tin” để lành mạnh thị trường.
05:49, 07/06/2023

Từ chối cung cấp thông tin vì “tính chất riêng” của nhà đầu tư

Việc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững là vấn đề đã được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 29/8/2022. 

Ngày 24/10/2022, Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các địa phương khẩn trương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg. Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra đồng thời xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm về pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan (nếu có).

Mới đây nhất, ngày 11/3/2023, Chính phủ ra Nghị quyết số 33/NQ-CP, về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Tại điểm b, mục 6, phần II, Nghị quyết này đã nêu rõ: Đẩy mạnh công tác công bố, công khai, minh bạch các thông tin... để xã hội có các thông tin chính xác, chính thống qua đó ổn định tâm lý, ổn định thị trường.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng, về việc lành mạnh hoá và phát triển bền vững thị trường bất động sản, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) đã chủ động xây dựng các tuyến bài nghiên cứu chuyên sâu, dựa trên khảo sát thông tin, phản ánh thực trạng khách quan về tình hình thị trường bất động sản (có sự cố vấn của hội đồng chuyên gia của Tạp chí là các nhà khoa học trong lĩnh vực kinh tế bất động sản, xây dựng, quy hoạch đô thị, chính sách pháp lý, đầu tư, đất đai…).

Bên cạnh đó, theo phản ánh dư luận, thời gian qua, việc áp dụng các quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, xây dựng... tại các địa phương còn nhiều bất cập. Thực hiện tôn chỉ mục đích “Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực bất động sản…”, Reatimes tiến hành nghiên cứu, khảo sát và đề nghị chính quyền các địa phương (trong đó có UBND tỉnh Đồng Tháp) cung cấp, trao đổi thông tin để thực hiện tuyến bài đảm bảo đa chiều, khách quan, khoa học.

Trên tinh thần đó, ngày 10/4/2023, Reatimes đã gửi công văn số 27/2023/CV-REATIMES, đến UBND tỉnh Đồng Tháp, về việc tuyên truyền việc áp dụng quy định pháp luật về bất động sản trên địa bàn tỉnh này.

UBND tỉnh Đồng Tháp có công văn chuyển tiếp, đề nghị Sở TT và TT Đồng Tháp phản hồi đến Tạp chí Bất động sản Việt Nam
UBND tỉnh Đồng Tháp có công văn chuyển tiếp, đề nghị Sở TT&TT Đồng Tháp phối hợp với các cơ đơn vị liên quan phản hồi đến Tạp chí Bất động sản Việt Nam

Tuy nhiên, đến ngày 26/5/2023, Sở Thông tin và Truyền thông, thừa ủy quyền của UBND tỉnh Đồng Tháp, phản hồi rằng, nội dung Reatimes đề nghị cung cấp là chưa đúng tôn chỉ mục đích. Sở này còn thông tin thêm “ngoài ra, có một số nội dung mang tính chất riêng của Nhà đầu tư nên tỉnh Đồng Tháp xin được từ chối cung cấp thông tin này”.

Sở TT và TT bất ngờ từ chối cung cấp vì lý do có một số nội dung mang tính chất riêng tư của nhà đầu tư
Sở TT&TT Đồng Tháp từ chối cung cấp thông tin với lý do "có một số nội dung mang tính chất riêng tư của Nhà đầu tư"

Chưa tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ để thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh, bền vững

Việc Reatimes đề nghị cung cấp thông tin, để “tuyên truyền việc áp dụng quy định pháp luật, về bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”, là hoàn toàn phù hợp với tôn chỉ mục đích “Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực bất động sản…”, cũng như thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng, về việc lành mạnh hoá và phát triển bền vững thị trường bất động sản.

Do đó, việc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp, phản hồi rằng, nội dung Reatimes đề nghị cung cấp chưa đúng tôn chỉ mục đích của Tạp chí là không có sơ sở.

Cá nhân được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án bất động sản không cần lập doanh nghiệp

Bên cạnh đó, việc từ chối cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp chưa phù hợp với quy định, tại Điều 38, Luật Báo chí: “Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Việc cung cấp thông tin cho báo chí có thể bằng văn bản, trên trang thông tin điện tử tổng hợp, họp báo, trả lời phỏng vấn và các hình thức khác...”.

Dự án chưa hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

Đặc biệt, việc từ chối cung cấp thông tin trong lĩnh vực bất động sản của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp là chưa tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ, về việc phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần phát triển lành mạnh và bền vững thị trường bất động sản Việt Nam.

Nhiều dự án Nhà ở tại Đồng Tháp được lựa chọn chủ đầu tư không căn cứ Luật Nhà ở

Cũng cần lưu ý, theo Khoản 2 Điều 38 Luật Báo chí quy định: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyền từ chối cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau đây: 

- Thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật.

- Thông tin về vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Thông tin về vụ việc đang trong quá trình thanh tra chưa có kết luận thanh tra; vụ việc đang trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định của pháp luật chưa được phép công bố…

Như vậy, không rõ việc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp phản hồi rằng, “ngoài ra, có một số nội dung mang tính chất riêng của Nhà đầu tư nên tỉnh Đồng Tháp xin được từ chối cung cấp thông tin này”, là thuộc về bí mật hay trường hợp nào khác?

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP