dự án korea town

Yên Phong (Bắc Ninh): Dấu hiệu huy động vốn trái phép tại dự án Korea Town?

Yên Phong (Bắc Ninh): Dấu hiệu huy động vốn trái phép tại dự án Korea Town?

Bảo vệ NTD

Trực tiếp ủy quyền cho các sàn giao dịch mua bán nhà ở, căn hộ công khai, trái phép dù chỉ được phép kinh doanh thương mại, dịch vụ dưới hình thức cho thuê... là những gì đang diễn ra tại dự án Korea Town.

Lên đầu trang
Top