Reatimes.vn

TAG:

dự án nam đàn plaza oceanbank

  • 29/04/2018, 01:00

    Nghệ An: Dự án treo của Oceanbank “đắp chiếu” đến bao giờ?

    Nghệ An: Dự án treo của Oceanbank “đắp chiếu” đến bao giờ?

    Sau khi nhận được Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc chấm dứt thực hiện, thu hồi và hủy bỏ các văn bản pháp lý có liên quan đối với 3 dự án, trong đó có dự án Nam Đàn Plaza tại thị trấn Nam Đàn, Ngân hàng Oceanbank lại gửi công văn xin cho lùi thời gian hiệu lực của quyết định thu hồi và tạo điều kiện cho Oceanbank chuyển nhượng dự án đang được xây dựng dở dang sang cho nhà đầu tư khác để lấy lại vốn.


TOP