Reatimes.vn

Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ: Bị nhà thầu tố không minh bạch

Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ: Bị nhà thầu tố không minh bạch

Bất bình với việc chủ đầu tư không gửi thông báo cho nhà thầu từ lúc nộp hồ sơ quan tâm 2 gói thầu tư vấn đến khi “sự đã rồi” - có kết quả trúng thầu, Liên danh I-E đã 2 lần gửi đơn kiến nghị tới Báo Đấu thầu và các cơ quan chức năng phản ánh việc không minh bạch trong lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu trên của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là Ban ODA) TP. Cần Thơ.
20:49, 23/07/2018

Tư vấn E.P.C trúng cả 2 gói thầu

2 gói thầu CT3-CS-TV05 Tư vấn giám sát độc lập môi trường và CT3-CS-TV06 Tư vấn giám sát độc lập kế hoạch hành động tái định cư thuộc Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (gọi tắt là TV05 và TV06) được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức tuyển chọn dựa trên năng lực (CQS) D33. Đây là 2 gói thầu tư vấn của Dự án, sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, do Ban ODA TP. Cần Thơ làm đại diện chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu. 2 gói thầu này được mời quan tâm rộng rãi trên Báo Đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, kết thúc việc nộp hồ sơ quan tâm của nhà thầu vào 16h ngày 16/5/2017.

Cán bộ đấu thầu của Ban ODA TP. Cần Thơ cho biết, Gói thầu TV05 có 6 nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm, Gói thầu TV06 có 5 nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm. Ban đã tiến hành đánh giá và xếp hạng nhà thầu. Theo kết quả đánh giá và xếp hạng của Chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và bảo vệ môi trường E.P.C là nhà thầu được xếp hạng nhất đối với cả 2 gói thầu. Đây là gói thầu tư vấn được lựa chọn nhà thầu theo phương thức tuyển chọn dựa trên năng lực, và theo hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới thì chỉ chọn nhà thầu được xếp hạng nhất tại bước đánh giá danh sách ngắn (nhà thầu nào có năng lực và kinh nghiệm tốt nhất sẽ được chọn). Chỉ nhà thầu được chọn mới được mời nộp hồ sơ đề xuất kỹ thuật và tài chính kết hợp, và nếu đề xuất đó đáp ứng yêu cầu và được chấp nhận thì nhà thầu đó được mời đến đàm phán, thương thảo và hoàn thiện hợp đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Ngày 5/6/2018, Ban ODA TP. Cần Thơ đã tiến hành công khai kết quả lựa chọn nhà thầu của 2 gói thầu tư vấn này trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nhà thầu trúng 2 gói thầu này là Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và bảo vệ môi trường E.P.C. Giá trúng thầu đối với Gói thầu TV05 là 3.733 triệu đồng (giá gói thầu 4.558 triệu đồng); giá trúng thầu của Gói thầu TV06 là 3.083 triệu đồng (giá gói thầu là 3.412 triệu đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng của 2 gói thầu đều là 44 tháng, loại hợp đồng trọn gói. 

Ký hợp đồng trước, công khai kết quả sau

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, sau quá trình thương thảo và hoàn thiện hợp đồng, ngày 24/4/2018, Ban ODA TP. Cần Thơ đã tiến hành ký các hợp đồng thực hiện 2 gói thầu tư vấn nói trên với Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và bảo vệ môi trường E.P.C. Tuy nhiên, đến ngày 5/6/2018 (sau khi ký hợp đồng gần 1,5 tháng), Chủ đầu tư mới tiến hành công khai kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu TV05 và TV06 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Chiều 27/6/2018, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ đấu thầu của Ban ODA TP. Cần Thơ đã thừa nhận thực tế này và khẳng định, bộ phận đấu thầu của Ban xin nhận thiếu sót trong việc chậm đăng tải các thông tin theo quy định. Phía Ban ODA TP. Cần Thơ cũng cho biết, Ban chỉ thực hiện việc công khai danh sách ngắn và kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đồng thời chỉ gửi văn bản thông báo cho nhà thầu xếp hạng nhất trong danh sách ngắn, mà không gửi cho tất cả các nhà thầu còn lại đã nộp hồ sơ quan tâm (trong đó có Nhà thầu kiến nghị).

Phản ánh tới Báo Đấu thầu, Nhà thầu kiến nghị cho biết, trong vòng 1 năm kể từ sau khi nộp hồ sơ quan tâm vào tháng 5/2017, Nhà thầu không nhận được bất kỳ thông báo nào từ phía Chủ đầu tư. Trong khi đó, vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018 (tháng 2, tháng 3/2018), Nhà thầu đã nhiều lần gọi điện hỏi và trực tiếp vào làm việc với lãnh đạo Ban thì được trả lời là vẫn đang xem xét, chờ thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ và thư không phản đối của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, trên thực tế, ngày 31/1/2018, Ban đã phê duyệt danh sách ngắn của nhà thầu tham gia 2 gói thầu trên.

Nhà thầu kiến nghị cho rằng, Chủ đầu tư đã cố tình không thông tin cho tất cả các nhà thầu tham gia, quá trình lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu trên của Chủ đầu tư là không minh bạch, việc trao cả 2 gói thầu thuộc 2 lĩnh vực khác nhau và triển khai cùng lúc cho cùng 1 nhà thầu là không bình thường. Việc không thông báo cho tất cả các nhà thầu tham gia là trái quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT về việc bên mời thầu ngoài đăng tải thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo Đấu thầu thì phải gửi văn bản thông báo kết quả mời quan tâm tới các nhà thầu tham gia (cả nhà thầu trong danh sách ngắn và nhà thầu ngoài danh sách ngắn). 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP