Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Dự kiến hơn 138.000 tỷ đồng tiền thuế phí, tiền thuê đất được miễn giảm

Dự kiến hơn 138.000 tỷ đồng tiền thuế phí, tiền thuê đất được miễn giảm

Theo dự thảo Nghị quyết miễn, giảm thuế, dự kiến tất cả cá nhân, hộ gia đình kinh doanh sẽ được giảm 50% tiền thuế.
13:50, 16/08/2021

Bộ Tài chính cho biết ngày 13/8, Chính phủ đã có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị quyết ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), ông Nguyễn Quốc Hưng cho biết nội dung dự thảo Nghị quyết hoàn thiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua vẫn giữ 4 nhóm chính sách chính để hỗ trợ người và doanh nghiệp.

Cụ thể, sẽ tiếp tục giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác như đã áp dụng năm 2020.

Bên cạnh đó, 3 nhóm chính sách mới, lần đầu được cơ quan quản lý đề xuất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, cũng được đưa vào Nghị quyết gồm:

- Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 3 và 4 của tất cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, địa bàn.

- Giảm 30% thuế suất, mức tỷ lệ % thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh như du lịch; vận tải; lưu trú; ăn uống; thể thao, vui chơi, giải trí; sáng tác, nghệ thuật; báo chí, truyền hình; thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác...

- Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và 2021 (hai năm ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19) đối với doanh nghiệp, tổ chức thua lỗ liên tục trong giai đoạn 2018-2020.

Theo ước tính từ Bộ Tài chính, việc thực hiện các chính sách đề xuất tại dự thảo Nghị quyết có thể làm giảm thu ngân sách 20.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Bộ cũng đã trình Thủ tướng về việc giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

“Tính chung các chính sách đã được thực hiện từ đầu năm và các chính sách đề xuất bổ sung nêu trên, tổng số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân là trên 138.000 tỷ đồng”, ông Hưng cho biết.

Được biết, năm 2020 Bộ Tài chính cũng đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chịu tác động bởi dịch Covid-19. Trong đó, tổng số tiền thuế và thu ngân sách đã gia hạn, miễn, giảm cho người dân, doanh nghiệp là 129.000 tỷ đồng, trong đó có 97.500 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn; tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất được miễn, giảm là hơn 31.500 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP