Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Hơn 67.000 tỷ đồng gia hạn thuế, tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề xuất hỗ trợ thêm một số đối tượng

Hơn 67.000 tỷ đồng gia hạn thuế, tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề xuất hỗ trợ thêm một số đối tượng

Thông tin từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 6/8/2021, tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ là 67.194 tỷ đồng.
07:00, 12/08/2021

Hiện, Bộ này đang lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thu ngân sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN), người dân chịu tác động bởi dịch Covid-19.

Cụ thể, Bộ Tài chính vừa xây dựng xong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thu ngân sách nhà nước nhằm hỗ trợ DN, người dân kinh doanh chịu tác động của dịch Covid-19. Hiện, dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan để hoàn thiện trước khi báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Cụ thể, giảm 30% số thuế thu nhập DN phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế có tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng.

Giảm 50% số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III, IV/2021 với hộ và cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế.

Giảm 30% thuế giá trị gia tăng kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021 với DN, tổ chức hoạt động trong một số ngành dịch vụ, gồm: Vận tải (đường sắt, đường thủy, hàng không, đường bộ); Dịch vụ lưu trú và ăn uống; Hoạt động chiếu phim; Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua (tour) du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí. Áp dụng cả với tổ chức kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ và theo tỷ lệ phần trăm.

Cán bộ Cục thuế Hà Nội giải đáp thắc mắc trực tuyến với người nộp thuế 

Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, năm 2019, năm 2020. Không xử lý đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp.

Các quy định trên áp dụng từ ngày nghị quyết ký ban hành.

Tổng số thuế miễn, giảm theo các chính sách trên khoảng 20.000 tỷ đồng.

Ngoài các chính sách về thuế trên, hiện một số giải pháp miễn, giảm, gia hạn nộp tiền thuế, phí, tiền thuê đất đang được thực hiện trong năm 2021, tổng giá trị miễn, giảm, gia hạn khoảng 118.000 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 115.000; số tiền thuế, phí, lệ phí được miễn, giảm khoảng 3.000 tỷ đồng.

Nếu các chính sách miễn, giảm thuế, tiền chậm nộp kể trên được Quốc hội thông qua, tổng số tiền thuế, phí DN, người dân kinh doanh được miễn, giảm trong năm nay sẽ khoảng 23.000 tỷ đồng.

Thông tin từ Bộ Tài chính, căn cứ trên số liệu hệ thống TMS, kết quả thực hiện gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ lũy kế đến ngày 6/8//2021 tổng số đơn đề nghị gia hạn là 137.118.

Trong đó, DN, tổ chức 118.143; cá nhân: 18.975.  Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn: 67.194 tỷ đồng. Trong đó:  Thuế GTGT tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, quý I, quý II/2021 của doanh nghiệp, tổ chức: 35.741 tỷ đồng, trong đó, tháng 3 là 7.458 tỷ đồng, tháng 4 là 6.992 tỷ đồng, tháng 5 là 6.123 tỷ đồng, tháng 6 là 7.084 tỷ đồng, quý I là 3.890 tỷ đồng, quý II là 4.191 tỷ đồng. Tạm nộp thuế TNDN quý I/2021 của doanh nghiệp, tổ chức được ước tạm tính bằng 20% số thuế TNDN phát sinh phải nộp theo quyết toán thuế TNDN năm 2020 và bằng 29.346 tỷ đồng. Thuế GTGT, TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn: 261tỷ đồng. Tiền thuê đất: 1.844 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP