TAG:

gọi vía

15/08/2020, 09:45 GMT+7
  • 14/08/2018, 06:00

    Đốt vía và gọi vía

    Đốt vía và gọi vía

    Trên cõi đình đêm ấy, bà tôi cầm chiếc áo cũ của tôi quơ lên trời và gọi “ ba hồn, bảy vía thằng Thiều ở đâu thì về với bà”. Bà tôi cứ vừa khóc vừa gọi vía tôi. Bà nghĩ vía tôi đã bỏ thân xác tôi ra đi, nên phải gọi vía, gọi hồn tôi trở về với thân xác của tôi. Và tôi đã sống qua đêm ấy cho tới bây giờ.

Thương hiệu nổi bật

TOP