Aa

GrabExpress: Thông báo triển khai thử nghiệm Phiếu Gửi Điện Tử

Thứ Tư, 01/07/2020 - 13:31

Nhằm giúp đối tác tiết kiệm thời gian cũng như hoạt động thuận tiện và hiệu quả hơn, từ 01/07/2020, GrabExpress sẽ tiến hành triển khai thử nghiệm Phiếu Gửi Điện Tử (PGĐT) mới.

Giao diện Phiếu Gửi Điện Tử mới

GrabExpress sẽ gửi tin nhắn thông báo riêng tới các đối tác được lựa chọn tham gia thử nghiệm sử dụng PGĐT.

Nếu không nhận được tin nhắn thông báo riêng từ Grab, Đối tác vui lòng tiếp tục ghi phiếu gửi giấy đầy đủ.

Lưu ý: Các đối tác được lựa chọn tham gia thử nghiệm sử dụng PGĐT vẫn có thể sử dụng song song phiếu gửi giấy, đặc biệt nếu khách hàng chủ động yêu cầu.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top