Aa

Hà Giang tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và công bố kết quả cải cách hành chính năm 2023

Hồng Minh/hagiang.gov.vn
Hồng Minh/hagiang.gov.vn
Thứ Năm, 28/12/2023 - 09:16

Sáng 27/12, tại Hội trường HĐND - UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và công bố kết quả cải cách hành chính năm 2023 các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố; đại diện các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua năm 2023.

Hà Giang tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và công bố kết quả cải cách hành chính năm 2023- Ảnh 1.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, ghi nhận, biểu dương thành tích của những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của tỉnh năm 2023. Yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết; ra sức thi đua đạt thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Hà Giang tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và công bố kết quả cải cách hành chính năm 2023- Ảnh 2.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn Ký kết Giao ước thi đua năm 2024 giữa các huyện, thành phố với UBND tỉnh.

Năm 2023, với tinh thần thi đua yêu nước theo chủ đề  “Chủ động, đổi mới, sáng tạo, bứt phá trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, chủ đề, mục tiêu rõ ràng, tiêu chí cụ thể, nội dung đổi mới, thiết thực, bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiêu biểu là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; phong trào “Chung tay vì người nghèo - Không để lại ai ở phía sau”; phong trào thi đua “Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Giang”... Các phong trào thi đua đã phát triển cả chiều rộng và bề sâu. Thông qua các phong trào thi đua đã kịp thời phát hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương. Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Trong năm, có 33 tập thể, cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước và Chính phủ, Thủ tướng khen thưởng, gồm Huân chương Lao động các hạng, Cờ thi đua, Bằng khen; 3.466 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND khen thưởng, gồm: Cờ Thi đua, Tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen,  Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” và các danh hiệu cao quý khác…

Hà Giang tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và công bố kết quả cải cách hành chính năm 2023- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh điều hành phần tham luận tại hội nghị.

Hà Giang tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và công bố kết quả cải cách hành chính năm 2023- Ảnh 4.

Lãnh đạo UBND huyện Bắc Quang (đơn vị đạt Giải Nhất phong trào thi đua năm 2023) chia sẻ những giải pháp, mô hình sáng tạo hiệu quả trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân điển hình đã chia sẻ với hội nghị những giải pháp, mô hình sáng tạo hiệu quả trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực như: giải pháp thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương; giải pháp sáng tạo hiệu quả trong thực hiện sản xuất kinh doanh; giải pháp và kết quả trong phong trào thi đua dạy tốt và học tốt; những kết quả nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc…

Cũng tại hội nghị, ngành Nội vụ đã công bố Quyết định phê duyệt kết quả cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Theo đó, đối với các sở, ban, ngành có 02/20 đơn vị xếp loại Xuất sắc,13/20 xếp loại Tốt; 5/20 xếp loại Khá. Đối với UBND các huyện, thành phố có 7/11 đơn vị xếp loại Tốt, 4/11 đơn vị xếp loại Khá.

Hà Giang tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và công bố kết quả cải cách hành chính năm 2023- Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát động phong trào thi đua năm 2024.

Phát huy những kết quả đạt được, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề: “Đoàn kết, đồi mới, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 ”Thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, với các chỉ tiêu chủ yếu như: Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 7,5%; Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.460 tỷ đồng;  Thu hút 3,2 triệu lượt khách du lịch; Tổng giá trị hàng hóa xuất - nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 308 triệu USD; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,4%; Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (PAR Index) của tỉnh; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; trên 90% tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Để đạt được mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các cấp, ngành, địa phương với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo và trách nhiệm, tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình Phát động phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua. Công tác khen thưởng phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo điều kiện để các điển hình phát huy được tác dụng và có sức lan toả trên địa bàn toàn tỉnh…

Hà Giang tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và công bố kết quả cải cách hành chính năm 2023- Ảnh 6.

Đồng chí Vàng Seo Cón, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu hưởng ứng Chương trình phát động thi đua năm 2024.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đồng chí vàng Seo Cón, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã  bày tỏ sự đồng tình cao với chủ đề thi đua “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024” và những nội dung thi đua vừa phát động, đồng thời kêu gọi tới các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng toàn thể Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng nhau hưởng ứng phong trào thi đua do ủy ban nhân dân tỉnh phát động năm 2024, bằng những hành động cụ thể như: Tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước khơi dậy ý thức tự lực tự cường, tích cực thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa; phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; đảm bảo công tác quốc phòng và quân sự địa phương; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm chống tham nhũng lãng phí; đảm bảo vệ sinh, môi trường, quản lý tài nguyên. Tiếp tục thi đua hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đồng thời thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII ...

Nhằm thể hiện quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh, tại Hội nghị, Chủ tịch UBND 11 huyện, thành phố đã tiến hành Ký kết Giao ước thi đua năm 2024 với Chủ tịch UBND tỉnh.

Hà Giang tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và công bố kết quả cải cách hành chính năm 2023- Ảnh 7.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua cho các tập thể.

Hà Giang tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và công bố kết quả cải cách hành chính năm 2023- Ảnh 8.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Sơn,  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua cho 07 tập thể; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể, 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Hà Giang tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và công bố kết quả cải cách hành chính năm 2023- Ảnh 9.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao thưởng cho huyện Bắc Quang đơn vị đạt giải Nhất; huyện Quang Bình đạt giải Nhì phong trào thi đua năm 2023.

Hà Giang tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và công bố kết quả cải cách hành chính năm 2023- Ảnh 10.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu các khối giao ước thi đua.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Giải Nhất công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Quang; Giải Nhì công trình phúc lợi  trị giá 350 triệu đồng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quang Bình; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 24 đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 71 tập thể, 58 cá nhân và 33 hộ gia đình thuộc khối thi đua các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Hà Giang tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và công bố kết quả cải cách hành chính năm 2023- Ảnh 11.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long trao Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu các khối giao ước thi đua.

Hà Giang tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và công bố kết quả cải cách hành chính năm 2023- Ảnh 12.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể thuộc khối các sở, ngành, hội, đoàn thể tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Hà Giang tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và công bố kết quả cải cách hành chính năm 2023- Ảnh 13.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang Vàng Seo Cón trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể thuộc khối các huyện, thành phố có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Hà Giang tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và công bố kết quả cải cách hành chính năm 2023- Ảnh 14.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân thuộc khối thi đua các huyện, thành phố.

Hà Giang tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và công bố kết quả cải cách hành chính năm 2023- Ảnh 15.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chụp ảnh lưu niệm với các huyện, thành phố Ký kết Giao ước thi đua.

Chủ đề bạn có thể quan tâm

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top