Aa

Hà Nội gỡ "nút thắt" trong giải phóng mặt bằng

Thứ Tư, 28/09/2016 - 03:20

Hà Nội đặt mục tiêu từ nay đến năm 2020, phấn đấu hoàn thành thu hồi đất cho khoảng 2.700 dự án, trong đó có 52 dự án, công trình trọng điểm.

Từ nay đến năm 2020, nhiệm vụ GPMB của thành phố rất nặng nề. Thành phố sẽ triển khai khoảng 2.700 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xã hội, trong đó có 52 dự án, công trình trọng điểm, dự kiến thu hồi gần 6.000 ha đất, liên quan tới hơn 80 nghìn hộ dân, trong đó, cần bố trí tái định cư cho khoảng 19 nghìn hộ dân, bồi thường, hỗ trợ GPMB khoảng 60 nghìn tỷ đồng.

Để khắc phục những bất cập trong công tác GPMB, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-TU nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

 Điểm mới trong công tác chỉ đạo lần này là các dự án có quy mô sử dụng đất lớn, dự án công trình theo tuyến, xem xét tách thành tiểu dự án GPMB và phê duyệt để GPMB trước khi tổ chức thi công.

Có cơ chế tài chính linh hoạt khi đấu giá quyền sử dụng đất, để sử dụng một phần tiền sử dụng đất thu được tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất đấu giá.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đối với các dự án có quy mô sử dụng đất lớn, dự án công trình theo tuyến, xem xét tách thành tiểu dự án GPMB và phê duyệt để GPMB trước khi tổ chức thực hiện thi công.

Cùng với đó, Thành phố xem xét tạo cơ chế khuyến khích các hộ gia đình đủ điều kiện tái định cư được nhận hỗ trợ bằng tiền để tự lo tái định cư theo phương thức tự nguyện. Định hướng, có chính sách khuyến khích và đặt hàng các doanh nghiệp xây dựng nhà tái định cư theo tiêu chuẩn nhà ở để phục vụ nhu cầu tái định cư.

Theo thống kê của Hà Nội, từ năm 2010 đến tháng 6/2016, trên địa bàn Thành phố có 3.073 dự án phải thực hiện thu hồi đất; đã hoàn thành GPMB 1.711 dự án, với tổng diện tích đất hơn 8.462ha; chi trả hơn 54.829 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 213.554 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và bố trí tái định cư cho 9.924 hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top