Reatimes.vn

Hà Nội lập Đoàn giám sát về tình hình, kết quả cấp sổ đỏ

Hà Nội lập Đoàn giám sát về tình hình, kết quả cấp sổ đỏ

HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 04/QĐ-HĐND, Thành lập Đoàn giám sát về tình hình, kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố.
13:42, 21/02/2017

Theo đó, việc giám sát tình hình, kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố (cấp lần đầu) tính đến thời điểm 28/02/2017. Việc giám sát được thực hiện thông qua hình thức kết hợp giám sát qua báo cáo và làm việc trực tiếp với một số đơn vị được giám sát. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thông qua việc giám sát, Đoàn sẽ đánh giá tình hình triển khai và kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố theo quy định (cấp lần đầu).

Đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền các biện pháp khắc phục tồn tại, khó khăn, nâng cao hiệu quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP