Aa

Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7 - 7,5%

Thứ Bảy, 04/12/2021 - 06:30

Thành phố Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt từ 7 đến 7,5%.

Vượt qua những khó khăn, thách thức của năm 2020, bức tranh kinh tế của Thủ đô đã có nhiều điểm sáng. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt từ 7 đến 7,5%, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Theo tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND thành phố, báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển năm 2022, năm 2021, thành phố thực hiện khối lượng lớn công việc.

Cùng với việc phục vụ góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; ban hành, triển khai thực hiện các văn bản của cả nhiệm kỳ: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố; Kế hoạch hành động thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công 5 năm (2021-2025)..., thành phố cũng đã thực hiện nghiêm chủ đề năm 2021: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô, trong bối cảnh khó khăn vì dịch Covid-19, bức tranh tổng thể về kinh tế - xã hội vẫn có những điểm sáng.

Thành phố đã hoàn thành 16/23 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Cùng với đó, Hà Nội cũng đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nhân, doanh nghiệp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và hiện nay đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.

Đáng chú ý, thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước; hoàn thành vượt 2,7% so với - dự toán thu ngân sách trung ương giao; bảo đảm chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và các nhiệm vụ chi phòng, chống dịch Covid-19, chi hỗ trợ người lao động và đối tượng sử dụng lao động, chi bảo đảm an sinh xã hội. Ngành Nông nghiệp duy trì tăng trưởng khá, tiếp tục khẳng định vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế; ngành Công nghiệp nhanh chóng vượt qua khó khăn, tăng trưởng được phục hồi.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19, thành phố vẫn bảo đảm được an ninh chính trị, trật tự xã hội; duy trì được trật tự giao thông, trật tự và cảnh quan đô thị; cung ứng các dịch vụ đô thị và nhu cầu thiết yếu cho người dân... Các chính sách an sinh xã hội cũng được bảo đảm, huy động được sự tham gia tích cực của cộng đồng trong công tác chăm lo cho gia đình chính sách và hỗ trợ kịp thời người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Làm rõ thêm về chỉ tiêu tăng trưởng từ 7 - 7,5% trong năm 2022, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, đây là chỉ tiêu cao, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao của cả thành phố. Mặc dù vậy, chỉ tiêu này đã được tính toán trên cơ sở khoa học, nhất là khi Hà Nội là một trong những trung tâm kinh tế lớn cả nước.

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng cho biết, trong năm 2022, thành phố sẽ tập trung thực hiện các giải pháp để tạo bước đột phá về chuyển đổi số, kinh tế số. Thành phố cũng sẽ tập trung cải cách hành chính, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, tập trung phòng, chống dịch bệnh, đầu tư cho y tế cơ sở. Về an sinh xã hội, thành phố sẽ tập trung hỗ trợ người lao động, sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, sẽ phát triển thông tin truyền thông, thương mại điện tử, tái cơ cấu nông nghiệp…/.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top