Aa

Hà Nội: Sẽ có hơn 100 dự án khởi công mới năm 2019

Thứ Ba, 11/12/2018 - 13:15

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) của Thành phố đã được cập nhật, điều chỉnh tại NQ số 08 có tổng mức vốn đầu tư 119.225 tỷ đồng. Trong đó, đến hết năm 2018, tỷ lệ giải ngân dự kiến đạt 43,16%.

 

Về kế hoạch đầu tư năm 2019, tổng kế hoạch vốn là 44.917 tỷ đồng (Ảnh TL) 
 

Theo kế hoạch, các dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố đã giải ngân 36.783 tỷ đồng, đạt 46,6% tổng mức kế hoạch đầu tư công trung hạn được cập nhật điều chỉnh (trong đó, công trình trọng điểm đạt 40,5%). Riêng trong năm 2018, Thành phố hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng 198 công trình.

 Tổng hợp các dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố đến hết năm 2018, đã có 664 dự án được triển khai, trong đó 235 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng (gồm 21 danh mục dự án ngân sách thành phố hoàn ứng cho các quận đã triển khai thực hiện và hoàn thành). Có 82 dự án từ năm 2018 chuyển tiếp thực hiện vào năm 2019 (trong đó 12 dự án sử dụng nguồn vốn kế hoạch năm 2018 kéo dài không có trong danh mục kế hoạch giao năm 2019); 114 dự án khởi công mới năm 2019.

Về kế hoạch đầu tư năm 2019, tổng kế hoạch vốn là 44.917 tỷ đồng, trong đó cấp Thành phố 29.020 tỷ đồng, cấp huyện 15.898 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2019 sẽ có thêm khoảng 190 dự án được hoàn thiện thủ tục và phê duyệt quyết định đầu tư sau ngày 31/10/2018 tiếp tục đề nghị HĐND Thành phố cho phép bổ sung danh mục và bố trí kế hoạch vốn thực hiện từ nguồn vốn kết dư ngân sách (trong đó khoảng 40 dự án xây dựng cơ bản thuộc nhiệm vụ chi ngân sách Thành phố và khoảng 150 dự án ngân sách thành phố hỗ trợ các huyện).

Cũng trong năm 2019, Hà Nội dự kiến bố trí vốn thực hiện 220 dự án cấp Thành phố (trong đó khoảng 85 dự án chuyển tiếp và 135 dự án mới). Trong số này có 168/220 dự án hoàn thành bàn giao trong năm. Đồng thời, bố trí vốn thực hiện cho 222 dự án ngân sách thành phố hỗ trợ cấp huyện (trong đó 110 dự án chuyển tiếp và 112 dự án khởi công mới). Dự kiến 200/222 dự án hoàn thành bàn giao trong năm.

Dự kiến cả giai đoạn 2016-2020, Thành phố sẽ hoàn thành 546/664 dự án xây dựng cơ bản cấp Thành phố (đạt khoảng 82,2 % tổng số danh mục dự án Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 được phê duyệt) và 742/764 dự án ngân sách thành phố hỗ trợ cấp huyện (đạt 97,1 % tổng số danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 được phê duyệt).

 Nguyễn Mạnh

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top