Aa

Hà Nội: Sẽ thu hồi tất cả nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, đối tượng

Thứ Năm, 14/05/2020 - 12:00

TP. Hà Nội sẽ thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định…

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố năm 2020.

Ảnh minh họa.

Theo đó, trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước, tập trung xử lý nợ đọng thuế, giảm dần nợ cũ, đưa số nợ thuế giảm xuống dưới 5% tổng số thu ngân sách; thực hiện tiết kiệm 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) để tạo nguồn, bố trí chi thực hiện cải cách tiền lương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thành phố cũng sẽ giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; rà soát kỹ các nhiệm vụ chi ngoài định mức, khoán chi, không bố trí dự toán cho các nhiệm vụ chưa thực sự cấp bách; tiếp tục thực hiện cắt 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản…

Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, thành phố thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, chỉ quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả, phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công, bảo đảm 100% dự án đầu tư công có đầy đủ thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công.

Trong quản lý, sử dụng tài sản công, sẽ thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định…

UBND thành phố cũng đề ra 6 giải pháp, trong đó tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gắn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng và tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top