TAG:

hà nội sống chậm

  • 01/04/2020, 17:30

    Hà Nội “sống chậm” để thực hiện cách ly toàn xã hội

    Hà Nội “sống chậm” để thực hiện cách ly toàn xã hội

    Người dân Hà Nội “sống chậm” để thực hiện cách lý toàn xã hội. Đường phố Hà Nội vắng lặng nhưng không u ám. Cuộc sống vẫn chảy trong mạch ngầm của nó và người dân đã bình tĩnh biết tự bảo vệ mình để chung tay chặn dịch.


TOP