Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Hà Nội tạm dừng phân lô, tách thửa đất nông nghiệp trừ một số trường hợp

Hà Nội tạm dừng phân lô, tách thửa đất nông nghiệp trừ một số trường hợp

Tại công văn số 1685 mới được ban hành, Sở TN&MT Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã và văn phòng đăng ký đất đai tại Hà Nội tạm dừng việc giải quyết thủ tục chia tách thửa đối với đất nông nghiệp.
10:45, 25/03/2022

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, thời gian qua, việc phân lô, chia tách thửa đất, san hạ tầng để xây dựng hạ tầng đường giao thông, vi phạm pháp luật đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn một số quận, huyện, thị xã được phương tiện thông tin đại chúng phản ánh.

Do đó, Sở Tài Nguyên và Môi trường đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện kiểm tra, rà soát, báo cáo về việc phân lô, chia tách thửa đất, san hạ đất để xây dựng hạ tầng đường giao thông trên địa bàn trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2017 đến 31/1/2022 đối với thửa đất có diện tích lớn hơn 500m2.

UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện kiểm tra, báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất, hợp thửa đất, đồng thời đề xuất kiến nghị về các nội dung: Điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất tại địa phương và các trường hợp không được phép tách thửa. Việc quản lý đối với thửa đất có diện tích, kích thước nhỏ hơn mức tối thiểu và đối với trường hợp tách thửa đất có hình thành đường giao thông sử dụng chung trên diện tích đất không phải là đất ở.

phân lô tách thửa
Hà Nội tạm dừng phân lô, tách thửa đất nông nghiệp trừ một số trường hợp (Ảnh minh họa)

Cũng theo chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trong thời gian UBND TP. Hà Nội chưa có quy định cụ thể về các nội dung trên, UBND các quận, huyện, thị xã phải tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất đối với thửa đất nông nghiệp, thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất, thửa đất phi nông nghiệp không phải đất ở.

Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm thực hiện rà soát, báo cáo về các nội dung cụ thể: tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị đăng ký biến động đất đai trong khoảng thời gian từ 1/2017 – 1/2022 đối với thủ tục chia, tách thửa đất cho các thửa đất có diện tích lớn hơn 500m2. Đơn vị này cũng cần đề xuất, kiến nghị giải pháp xử lý đối với khó khăn, vướng mắc gặp phải.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội yêu cầu UBND các quận huyện không thực hiện việc tạm dừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất đối với thửa đất nông nghiệp; thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất; thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trong các trường hợp sau: Tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước; tặng, cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng tặng cho quyền sử dụng đất để làm nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà cho hộ nghèo, nhà cho người có công với cách mạng mà các thửa đất sau khi chia tách đảm bảo các điều kiện tương tự quy định tại Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội.

Ngoài ra còn có các trường hợp: Tách thửa đất để phân chia thửa đất theo quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai; quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; xử lý nợ theo hợp đồng thế chấp, bảo lãnh; tách thửa đất do chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; các thửa đất do Nhà nước tách thửa để giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo dự án đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận đầu tư…

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, thị xã trong quá trình thực hiện các nội dung trên cho đến khi có quy định, hướng dẫn của UBND TP. Hà Nội./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP