Aa

Hà Nội tập trung tăng trưởng xanh

Thứ Sáu, 01/12/2017 - 06:09

Ngày 27/11, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 6010/UBND-KT cho ý kiến về thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường thống nhất bố trí lồng ghép các nguồn vốn từ ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Hạ Nội đang quá tải về hạ tầng.

Hạ Nội đang quá tải về hạ tầng.

Hà Nội là Thủ đô của cả nước, là một trong những thành phố có tốc độ phát triển mạnh trong vài thập kỷ gần đây. Hà Nội trong quá trình vận động, chịu nhiều áp lực bới các tác động từ điều kiện kinh tế - xã hội – môi trường từ định hướng phát triển vùng, các quan hệ liên kết nội ngoại vùng. Việc cụ thể hóa chiến lược tăng trưởng xanh là một yêu cầu cấp thiết.

Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 đưa mục tiêu năm 2020 là giảm cường độ phát thải khí nhà kính từ 8-10% so với mức 2010, giảm tiêu hao năng lượng tính trên GDP từ 1-1,5% mỗi năm.

Mục tiêu chương trình có phần xây dựng Trung tâm nghiên cứu, đào tạo ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng xanh tại Việt Nam với quy mô 50 ha.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top