Reatimes.vn

Hà Nội thành lập Cụm công nghiệp CN3, huyện Sóc Sơn

Hà Nội thành lập Cụm công nghiệp CN3, huyện Sóc Sơn

Cụm công nghiệp CN3 có quy mô: 78,195ha, do Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng UDIC - Công ty TNHH một thành viên làm chủ đầu tư, tại xã Mai Đình và xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
07:36, 14/12/2017

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 8553/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp CN3, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Cụm công nghiệp CN3 có quy mô: 78,195ha, do Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng UDIC - Công ty TNHH một thành viên làm chủ đầu tư, tại xã Mai Đình và xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội (nằm trong diện tích của Cụm công nghiệp Sóc Sơn).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Việc thành lập Cụm công nghiệp CN3 nhằm mục tiêu: cụ thể hoá công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Sóc Sơn; Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trên phạm vi đất quy hoạch; Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội huyện Sóc Sơn.

Về tính chất, chức năng của cụm công nghiệp: Đa ngành nghề.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng UDIC - Công ty TNHH một thành viên có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định tại Điều 20, 21 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

UBND huyện Sóc Sơn có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp CN3 theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu UBND Thành phố thực hiện nhiệm vụ quản ]ý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương và Điều 43 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Liên kết hữu ích

TOP