Aa

Không quy hoạch cụm công nghiệp ở nơi đã có quy hoạch phát triển đô thị

Thứ Tư, 06/09/2017 - 21:36

Theo thông báo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, quy hoạch các cụm công nghiệp ở các huyện bảo đảm tầm nhìn phát triển theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, không quy hoạch cụm công nghiệp ở các huyện ven đô đã có quy hoạch phát triển đô thị để tránh việc phải di dời sau này.

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 871-TB/TU truyền đạt kết luận của Thường trực Thành ủy về quy hoạch phát triển cụm công nghiệp TP. Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

Theo đó, để việc hình thành và phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố phù hợp với quy hoạch chung của cả nước, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển công nghiệp, cần sớm ban hành “Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp TP Hà Nội đền năm 2020, có xét đến năm 2030”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng và quản lý việc hình thành, đầu tư xây dựng và phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố; thu hút đầu tư, khai thác và phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô; quản lý tốt quỹ đất hiện có, định hướng dự trữ đất cho phát triển công nghiệp bền vững; gắn kết phát triển cụm công nghiệp với các chương trình phát triển công nghệ cao, đô thị hóa, phát triển hạ tầng và tạo việc làm...

Thành ủy đồng ý chủ trương “Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp TP Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030” theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố tại Báo cáo số 350/BC-BCS ngày 8/8/2017. Giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến phát biểu tại Hội nghị, rà soát, hoàn thiện báo cáo; lấy ý kiến Bộ Công Thương, tổ chức thực hiện đúng quy trình, quy định hiện hành của Nhà nước.

Về một số điểm lưu ý khi rà soát, hoàn thiện dự thảo quy hoạch: Cần bám sát nội dung Quy hoạch phát triển công nghiệp Hà Nội đã được phê duyệt. Bổ sung các nội dung, giải pháp giải quyết các vấn đề về môi trường, bố trí cụm công nghiệp tại các địa điểm xa khu dân cư.

Quy hoạch các cụm công nghiệp ở các huyện bảo đảm tầm nhìn phát triển theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: về diện tích, về quy hoạch, về đầu tư hạ tầng kỹ thuật phải đồng bộ khớp nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực.

Đặc biệt, lưu ý không quy hoạch cụm công nghiệp ở các huyện ven đô đã có quy hoạch phát triển đô thị để tránh việc phải di dời sau này.

Phải xây dựng quy chế quản lý, quy chế hoạt động theo quy định. Phân cấp quản lý khu, cụm công nghiệp. Sở Công Thương kiểm tra lại một số số liệu trong quy hoạch bảo đảm tính đồng bộ, chính xác.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top