Aa

Hà Nội: Thành lập Đoàn giám sát 55 dự án trọng điểm

Thứ Sáu, 24/08/2018 - 10:21

HĐND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 41/QĐ-HĐND thành lập Đoàn giám sát và ban hành Kế hoạch giám sát về công tác triển khai, thực hiện dự án, công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Từ đó, có kế hoạch để làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Hà Nội sẽ thành lập Đoàn giám sát 55 dự án, công trình thuộc danh mục công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020.

Hà Nội sẽ thành lập Đoàn giám sát 55 dự án, công trình thuộc danh mục công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

Thông qua hoạt động giám sát, thành phố sẽ xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, tổ chức có liên quan. Tổng hợp, đề xuất, kiến nghị giải pháp với các cơ quan liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án, công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Về nội dung, HĐND thành phố sẽ xem xét tình hình thực hiện, triển khai các dự án, công trình trọng điểm của Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020. Đánh giá việc tham mưu, tổ chức thực hiện của các sở, ngành của thành phố; các nhà đầu tư; các cơ quan được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư/cơ quan đàm phán, quản lý hợp đồng trong việc triển khai các dự án, công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

Cụ thể, sẽ giám sát 55 dự án, công trình thuộc danh mục công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016 - 2020 tại nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 của HĐND thành phố. Đoàn sẽ thực hiện giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhà đầu tư và cơ quan được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư/cơ quan đàm phán, quản lý hợp đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top