Aa

Hà Nội: Thực hiện Nghị định 53 về cấp phép xây dựng

Mai Dương
Mai Dương dohongvan115@gmail.com
Thứ Sáu, 01/09/2017 - 08:01

UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng áp dụng các quy định tại Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ trong quá trình giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 4208/UBND-ĐT gửi các sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã về việc thực hiện Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng áp dụng các quy định tại Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ trong quá trình giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã nghiên cứu, trình UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản điều chỉnh hoặc thay thế Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND thành phố Hà Nội, đảm bảo phù hợp với các quy định tại Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Thành phố.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của UBND Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xác định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng cho đến thời điểm Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành; đề xuất, dự thảo, trình UBND Thành phố hủy bỏ, kết thúc hiệu lực những văn bản có quy định chưa phù hợp với quy định tại Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ.

Chủ trì dự thảo mẫu văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của UBND cấp huyện đối với công trình xây dựng biển quảng cáo, trạm viễn thông, cột ăng-ten tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng để xây dựng và không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất; mẫu hợp đồng thuê đất được giao kết giữa chủ đầu tư xây dựng công trình và người quản lý, sử dụng công trình giao thông; mẫu văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đối với công trình được phép xây dựng trong phạm vi đất dành cho giao thông; gửi Sở Xây dựng tập hợp trong dự thảo văn bản quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội, trình UBND thành phố Hà Nội ban hành.

UBND các quận, huyện, thị xã áp dụng các quy định tại Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ trong quá trình giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đề xuất, gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top