Aa

Hà Nội triển khai thực hiện Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Thứ Năm, 15/09/2022 - 20:18

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch số 244/KH-UBND (14/9/2022) về tổ chức triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô thuộc trách nhiệm của TP. Hà Nội.

Đường Vành đai 4 là tuyến đường Vành đai liên vùng phục vụ kết nối giao thông giữa Hà Nội với các tỉnh thuộc Vùng Thủ đô. Việc đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Kết luận số 11-KL/TW ngày 13/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Hội nghị lần thứ ba về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và thực hiện thành công Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với khối lượng công việc rất lớn và các đặc điểm đặc thù của dự án (Việc giải phóng mặt bằng được tách thành dự án thành phần, vốn đầu tư dự án gồm nhiều nguồn khác nhau, nhiều thủ tục trình tự chưa có quy định trong hệ thống quy phạm pháp luật, triển khai với nhiều cơ chế chính sách đặc thù được quốc hội thông qua...) thì rất cần thiết phải ban hành kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết để đảm bảo huy động toàn bộ hệ thống chính trị của Thành phố tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất mới có thể triển khai thành công dự án, đáp ứng mục tiêu, tiến độ đã được Quốc hội thông qua, Chính phủ chỉ đạo.

Phê duyệt bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong tháng 1/2023

Về kế hoạch, tiến độ tổng thể, TP. Hà Nội xác định, phê duyệt các dự án thành phần: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm hệ thống đường song hành (đường đô thị), hạ tầng kỹ thuật và hành lang dự trữ đường sắt quốc gia) thuộc địa phận TP. Hà Nội; 2. Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận TP. Hà Nội; 3. Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư) trong tháng 1/2023.

Giải phóng mặt bằng, bàn giao tối thiểu 70% trong tháng 6/2023 và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2023.

Triển khai thực hiện dự án, phấn đấu khởi công dự án trong tháng 6/2023; tập trung thi công cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Phối cảnh một nút giao đoạn Dự án đường Vành Đai 4 - Vùng Thủ đô

Về công tác bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, UBND TP giao UBND các huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai và Thường Tín rà soát nhu cầu tái định cư, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố đề xuất danh mục các dự án đầu tư xây dụng công trình giao thông thành phố để xuất danh mục các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư (quy hoạch, quy mô, các hạng mục đầu tư, dự kiến tổng mức đầu tư...) báo cáo UBND TP xem xét chấp thuận, triển khai lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng các khu tái định cư bằng nguồn vốn dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; hoàn thành trong tháng 4/2023.

UBND quận Hà Đông rà soát nhu cầu tái định cư, phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành rà soát quỹ nhà tái định cư trên địa bàn thành phố làm cơ sở để UBND TP. xem xét chấp thuận bố trí quỹ nhà tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện được bố trí nhà tái định cư của dự án đầu tư; hoàn thành xong trong tháng 9/2022.

Về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án, UBND TP giao các đơn vị phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và UBND các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh báo cáo Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/8/2022 để chỉ đạo triển khai các công việc liên quan của các dự án thành phần đảm bảo tính đồng bộ về tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, hiệu quả: Hoàn thành trong tháng 9/2022.

Dự kiến khởi công dự án thành phần trong tháng 6/2023

Trên cơ sở chỉ giới đường đỏ được phê duyệt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cắm mốc chỉ giới đường đỏ, mốc giải phóng mặt bằng và tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, hiệu quả: Hoàn thành trong tháng 9/2022.

Hướng tuyến Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua các tỉnh và Hà Nội

Lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 3 theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BOT: Tổ chức khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư: Hoàn thành trong tháng 10/2022. Tổ chức sơ tuyển nhà đầu tư: Hoàn thành trong tháng 12/2022. Tiến hành lựa chọn nhà đầu tư: Hoàn thành trong tháng 6/2023.

TP. Hà Nội dự kiến hoàn thành các thủ tục khởi công công trình xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận TP. Hà Nội và đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư trong tháng 6/2023.

Quá trình triển khai thì công tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu, nhà đầu tư đầy nhanh tiến độ thi công và phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thì công đảm bảo cơ bản hoàn thành Dự án trong tháng 12/2026 và đưa vào sử dụng năm 2027./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top