Aa

Hà Nội yêu cầu chấm dứt việc thu chi các khoản đóng góp tự nguyện cho năm học mới

Thứ Hai, 30/07/2018 - 11:00

Sở GD-ĐT Hà Nội có Công văn số 3120/SGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2018 - 2019 gửi UBND các quận, huyện, thị xã; các trường THPT và các đơn vị trực thuộc.

Theo đó như văn bản, ngoài các khoản thu theo quy định, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập phải tuân thủ nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu nhập trên từng địa bàn. 

Mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi, phải được thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của Ban giám hiệu nhà trường và cơ quan quản lí cấp trên.

Hà Nội yêu cầu chấm dứt việc thu chi các khoản đóng góp tự nguyện cho năm học mới

Đối với việc day thêm, học thêm: Nhà trường tổ chức thu, chi và công khai thanh quyết toán tiền học thêm thông qua bộ phân tài vụ của nhà trường. Giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm. Chấm dứt việc thu chi khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường.

Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh; Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện, hoặc không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản như: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên nhà trường…. 

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập chỉ được tiến hành thu các khoản thu khác sau khi có thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý cấp trên; không trực tiếp thu kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Không thu gộp nhiều khoản thu vào đầu năm học.

Chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh đảm bảo thực hiện đúng theo quy định.

Đối với các khoản thu khác: Nhà trường có chế độ miễn, giảm phù hợp đối với học sinh có khó khăn về kinh tế. Tuyệt đối không được để học sinh vì gia đình khó khăn không có tiền đóng góp mà phải bỏ học.

Sở GD-ĐT nêu rõ: Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về các khoản thu chi sai quy định của nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Đối với những khoản thu sai quy định yêu cầu phải trả lại học sinh. Tất cả các khoản thu chi phát sinh tại đơn vị phải được phản ánh và ghi sổ kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top