Aa

Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Xuân Thành giai đoạn 2

Phúc Nhân
Phúc Nhân pv.reatimes@gmail.com
Thứ Năm, 14/12/2023 - 11:15

Đây là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bán, cho thuê nhà ở thương mại và kinh doanh các dịch vụ phục vụ hoạt động, vận hành của khu đô thị. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 560 tỷ đồng.

Theo đó, dự án khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân - Giai đoạn 2 có quy mô diện tích 525.893m2 theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Trong đó, đất ở là 143.564m2; Đất hỗn hợp là 18.648m2; Đất cây xanh, mặt nước là 166.845 m2; Đất hạ tầng kỹ thuật là 18.813m2; Đất giao thông là 178.023m2.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 560 tỷ đồng và được thực hiện tại xã Xuân Thành và xã Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân) nhằm đầu tư xây dựng khu đô thị mới với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch được duyệt; bán, cho thuê nhà ở thương mại và kinh doanh các dịch vụ phục vụ hoạt động, vận hành của khu đô thị.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt trước khi công bố danh mục dự án. Đồng thời hướng dẫn bên mời thầu, nhà đầu tư thực hiện đầy đủ thủ tục đầu tư để triển khai dự án theo đúng quy định; phối hợp với các sở, ngành, địa phương thường xuyên theo dõi, giám sát việc tuân thủ các nội dung tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các hồ sơ thủ tục về quy hoạch, xây dựng theo quy định; theo dõi, giám sát việc xây dựng các hạng mục công trình dự án của nhà đầu tư đảm bảo theo đúng Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch được duyệt và quy định hiện hành.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xác định giá đất cụ thể, trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo đúng quy định; kiểm tra tình trạng ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án trước khi thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất; theo dõi, quản lý việc sử dụng đất, chấp hành các giải pháp về bảo vệ môi trường và các vấn đề khác của dự án.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định cụ thể về các nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư khi triển khai thực hiện dự án; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá đất cụ thể.

Trước đó, dự án Khu đô thị mới Xuân Thành được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 vào tháng 4/2020. Tổng diện tích quy hoạch là 116ha tại 2 xã Xuân Thành (63,40ha) và xã Cổ Đạm (53,14ha) thuộc huyện Nghi Xuân và được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng tại xã Xuân Thành với tổng diện tích 45,5ha. Trong đó, sẽ đầu tư xây dựng đồng bộ phần kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, xây dựng trung tâm đào tạo nghề cho lao động với quy mô 400 học viên, nhà đa năng trên diện tích 4.024m2. Tổng mức đầu tư gần 550 tỷ đồng, trong đó, chi phí thực hiện dự án 424,3 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 125,2 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top