Reatimes.vn

TAG:

hải châu

 • 01/06/2022, 16:25

  Tổ chức Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022

  Tổ chức Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022

  Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022 là sự kiện nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư của TP. Đà Nẵng để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, quyết định đầu tư vào thành phố này.

 • 18/02/2022, 06:14

  Hải Châu và câu chuyện tái thiết đô thị ở Đà Nẵng

  Hải Châu và câu chuyện tái thiết đô thị ở Đà Nẵng

  Lãnh đạo UBND quận Hải Châu cho rằng đã đến lúc cần nghiên cứu, đề xuất những giải pháp và đầu tư tái thiết các khu đô thị cũ, qua đó cải thiện đời sống người dân...

 • 05/04/2021, 06:00

  Hải Châu - Đô thị hiện đại, thông minh và đáng sống

  Hải Châu - Đô thị hiện đại, thông minh và đáng sống

  Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Quận ủy Hải Châu Vũ Quang Hùng cho rằng, có rất nhiều việc cần làm, làm ngay và khẩn trương để bộ mặt quận Hải Châu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tầm nhìn đến 2030 thực sự chuyển biến.


TOP