Aa

Hậu Giang khai thác quỹ đất sạch đấu giá thực hiện dự án phát triển nhà ở

Hữu Lễ
Hữu Lễ
Thứ Sáu, 23/02/2024 - 10:55

Trong năm 2023, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt phương án đấu giá 2/10 dự án, với quy mô 0,94ha, dự án hoàn thành cung cấp ra thị trường khoảng 14.790 m2 sàn.

Theo danh mục các dự án phát triển nhà ở bằng hình thức khai thác quỹ đất sạch đấu giá, trong năm 2023, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt phương án đấu giá 2/10 dự án, với quy mô 0,94ha, dự án hoàn thành cung cấp ra thị trường khoảng 14.790 m2 sàn.

Đối với các dự án tái định cư triển khai trong năm 2023, các chủ đầu tư đã xây dựng hoàn thành 5 dự án, với tổng quy mô 16,39ha, bố trí 779 nền tái định cư cho các hộ dân, tương đương khoảng 99.322 m2 sàn. Còn lại 16 dự án đang triển khai xây dựng, với quy mô 87,32ha, bố trí 5.011 nền tái định cư cho các hộ dân, tương đương khoảng 638.902m2 sàn.

Mục tiêu tỉnh Hậu Giang đến năm 2030 xây dựng 1.400 căn nhà ở xã hội (NOXH), giai đoạn từ 2022 - 2025 là 700 căn và giai đoạn 2026 - 2030 là 700 căn nhà ở xã hội.

Hậu Giang khai thác quỹ đất sạch đấu giá thực hiện dự án phát triển nhà ở- Ảnh 1.

Một dự án nhà ở chung cư trên địa bàn huyện Châu Thành A, Hậu Giang. ảnh IT

Theo Sở xây dựng, năm 2023, Sở đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 (kế hoạch số 137/KH-UBND và kế hoạch số 195/KH-UBND). Trong năm 2023, Sở Xây dựng cũng tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 (kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 30/12/2023) và Công văn 1911/UBND-NCTH bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang năm 2023.

Bên cạnh đó, theo chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh, Sở đã tham mưu thực hiện các dự án phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội đạt được một số kết quả:

Đối với các dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân trong khu công nghiệp, theo Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023, chỉ tiêu giao tỉnh Hậu Giang tổng số 1.400 căn nhà ở xã hội, giai đoạn từ 2022 - 2025 là 700 căn nhà ở xã hội và giai đoạn 2026 - 2030 là 700 căn nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 217/KH- UBND ngày 20/11/2023 triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang với tổng diện tích sàn dự kiến 262.390 m2, tổng diện tích đất toàn dự án 37, 17 ha. Trong đó, 01 dự án tại đang triển khai tại các khu đô thị, 01 dự án trong 20% diện tích đất ở của dự án nhà ở thương mại, 03 dự án nhà ở xã hội tại khu công nghiệp. Sở Xây dựng đã và đang tích cực phối hợp các sở, ngành tỉnh và địa phương cùng với chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện.

Hậu Giang khai thác quỹ đất sạch đấu giá thực hiện dự án phát triển nhà ở- Ảnh 2.

Dự án nhà ở Thương mại Cát Tường western pearl tại thành phố Vị Thanh, Hậu Giang. ảnh HL

Đối với các dự án nhà ở thương mại; trong năm 2023, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án với quy mô 34,38 ha, đã lựa chọn được chủ đầu tư 10 dự án với quy mô 130,87 ha; hiện nay các dự án đang thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và hoàn chỉnh thủ tục xin chuyển đổi đất trồng lúa đối với các dự án có diện tích tính đất trồng lúa hơn 10ha. Khi các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 1.238.411 m2 sàn, góp phần hoàn chỉnh dân cư, đô thị, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, xã hội và nâng diện tích sàn nhà ở bình quân trên địa bàn tỉnh. Căn cứ cơ cấu diện tích sàn nhà ở trong giai đoạn 2021 - 2025 theo Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh được duyệt, tổng diện tích sàn nhà ở (05 năm) tăng thêm là 3.280.000m2 sàn, trung bình mỗi năm tăng thêm khoảng 546.930m2 sàn nhà ở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số hạn chế, như việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao ảnh hưởng đến công tác phối hợp với các Sở, ban ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong việc báo cáo thực hiện còn chậm so với thời gian quy định từ đó ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng cũng như UBND tỉnh.

Công tác Quản lý Quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng vẫn còn tình trạng xây dựng không phép, sai phép vẫn diễn ra, trong đó nguyên nhân do ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa đồng đều, xây dựng đối phó để được hưởng lợi trong công tác bồi thường, một số trường hợp do điều kiện khó khăn nên không thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, lập thủ tục xin phép xây dựng theo quy định.

Các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, đô thị chậm được rà soát, điều chỉnh để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện tại.

Hậu Giang khai thác quỹ đất sạch đấu giá thực hiện dự án phát triển nhà ở- Ảnh 3.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang và lãnh đạo tỉnh Hậu Giang xem bản đồ quy hoạch khu công nghiệp của tỉnh. ảnh Duy Khương

Năm 2024, Sở tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trong quá trình thực hiện Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án xây dựng 01 triệu căn nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ dự án, hướng dẫn các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án Nhà ở xã hội, nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh. Thẩm định năng lực các nhà đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 24/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực đầu tư xây dựng cho các tổ chức, cá nhân, giám sát, kiểm tra và thực hiện; đồng thời, tăng cường quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan và mỹ quan đô thị; quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, phát triển đô thị, nhà ở và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top