Aa

Hiện cả nước tỷ lệ nhà vệ sinh trường học đang sử dụng tốt chiếm 67,3%

Thứ Tư, 17/10/2018 - 04:45

Tính đến 8/2018, cả nước có 90.451 nhà vệ sinh học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT (tiểu học có 47.519 nhà vệ sinh; THCS có 30.689 nhà vệ sinh, THPT có 12.243 nhà vệ sinh). Tuy nhiên, nhà vệ sinh đang sử dụng tốt chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 67,3%.

Còn nhiều phòng học tranh tre, nứa lá

Thời gian qua, Chính phủ và các địa phương đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp học. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục (đặc biệt ở các vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ) còn nhiều phòng học tranh tre nứa lá, bán kiên cố, phòng học tạm thời và phải đi thuê, mượn các cơ sở bên ngoài, tình trạng thiếu phòng học (cấp hoạc mầm non, tiểu học), thiếu các phòng chức năng (cấp THCS, THPT) vẫn còn ở một số địa phương.

Hiện cả nước tỷ lệ nhà vệ sinh đang sử dụng tốt chiếm 67,3%

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Một số thành phố lớn đông dân cư bị quá tải ở một số nơi (các trường thiếu phòng học, trong khi đó không còn quỹ đất để xây thêm), tình trạng nhà vệ sinh, công trình nước sạch chưa đạt chuẩn còn cao, tình trạng các công trình trường/lớp học xuống cấp chưa được nâng cấp cải tạo kịp thời.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT hiện cả nước có khoảng 587.147 phòng học, trong đó số phòng học kiên cố khoảng 436.685 phòng, đạt tỷ lệ kiên cố là 74,4%. Tỷ lệ trung bình phòng học/lớp là 0,92 (trong đó mầm non 0,95; tiểu học 0,92; THCS 0,90; THPT 0,92).

Nhu cầu đầu tư khoảng 150.452 phòng học để xóa phòng tranh tre nưa lá, bán kiên cố, tạm, nhờ, mượn, thuê (mầm non 54.700 phòng; tiểu học 71.289 phòng; THCS 21.700 phòng; THPT 2.763 phòng).

Nhu cầu cần đầu tư thêm khoảng 8.046 phòng học cấp mầm non và 22.937 phòng học cấp tiểu học để bảo đảm học 2 buổi/ngày.

Tổng số phòng học bộ môn cấp THCS là 47.574 phòng/10.582 trường, tương đương tỷ lệ 4,49 phòng/trường (trong đó chỉ có 33.274 phòng đáp ứng theo quy định tại Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT, chiếm tỷ lệ 69,9% số phòng hiện có); cấp THPT là 13.019 phòng/2.463 trường, tương đương tỷ lệ khoảng 5,34 phòng/trường (trong đó chỉ có 9.968 phòng đáp ứng theo quy định tại Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT, chiếm tỷ lệ 76,6% số phòng hiện có). Nhu cầu cần đầu tư thêm khoảng 59.844 phòng học bộ môn cấp THCS và THPT.

Cũng qua kết quả khảo sát của Bộ GD-ĐT, tính đến tháng 8/2018, cả nước có 90.451 nhà vệ sinh học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT (tiểu học có 47.519 nhà vệ sinh; THCS có 30.689 nhà vệ sinh, THPT có 12.243 nhà vệ sinh).

Tuy nhiên, nhà vệ sinh đang sử dụng tốt chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 67,3%; nhiều nhà vệ sinh không đảm bảo vệ sinh, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn, nhà vệ sinh hầu hết là chỉ được xây dựng tạm thời bằng vật liệu tranh, tre, nứa, lá và thiếu nguồn nước hoặc không có nước, tỷ lệ các trường có công trình nước sạch chỉ chiếm khoảng 85%.

Nguyên nhân dẫn đến nhiều phòng học tranh tre nứa lá

Theo như khảo sát của Bộ GD-ĐT, nguyên nhân dẫn đến nhiều phòng học tranh tre nứa lá tại một số địa phương, đặc biệt là cấp học mầm non và tiểu học và ở các tỉnh có điều kiện kinh tế khó khăn, các tỉnh miền núi. Tình trạng thiếu phòng học (cấp học mầm non, tiểu học), thiếu các phòng chức năng (cấp THCS, THPT) vẫn còn ở một số địa phương. Một số thành phố lớn đông dân cư bị quá tải ở một số nơi (các trường thiếu phòng học, trong khi đó không còn quỹ đất để xây thêm). Tỷ lệ nhà vệ sinh, công trình nước sạch chưa đạt chuẩn còn cao; trang thiết bị dạy học còn thiếu, lạc hậu chưa đáp ứng được yêu cầu.

Hiện cả nước tỷ lệ nhà vệ sinh đang sử dụng tốt chiếm 67,3%

Nguyên nhân dẫn đến nhiều phòng học tranh tre nứa lá tại một số địa phương, đặc biệt là cấp học mầm non và tiểu học và ở các tỉnh có điều kiện kinh tế khó khăn. Ảnh Hải Nam.

Bên cạnh đó, do việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục chưa theo kịp với sự phát triển của giáo dục tại một số địa phương,  một số địa phương chưa dành sự quan tâm đúng mức đến việc đầu tư cơ sở vật chất; các địa phương có điều kiện khó khăn, việc huy động nguồn vốn ngân sách địa phương và huy động khác còn hạn hẹp, hoặc một số địa phương chưa thật quan tâm dành nguồn vốn của địa phương, chủ yếu trông chờ vào ngân sách trung ương, nên việc đầu tư không đáp ứng được so với nhu cầu, một số thành phố lớn đông dân cư bị quá tải ở một số nơi (các trường thiếu phòng học, trong khi đó không còn quỹ đất để xây thêm); một số địa phương thiên tai diễn ra phức tạp dẫn đến các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng nặng nề.

Trước thực trạng đó, Bộ GDĐT: Ban hành các chuẩn, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, hướng dẫn các địa các địa phương thực hiện; tham mưu với Chính phủ, Quốc hội ban hành các chính sách hỗ trợ các địa phương đặc biệt khó khăn, vùng hay bị thiên tai, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị trường học.

Đồng thời, Bộ đã tham mưu với Chính phủ, Quốc hội ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ các địa phương tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học như: Chương trình kiên cố hóa trường/lớp học các giai đoạn 2008-2012, giai đoạn 2014-2015 và giai đoạn 2017-2020; các chương trình ODA, chương trình mục tiêu giáo dục miền núi, chương trình nông thôn mới, giảm nghèo bền vững… Trình Thủ tướng Chính phủ Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.

Bộ GD-ĐT đã ban hành các quy định về chuẩn, quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với cơ sở vật chất và thiết bị dạy học cho các trường mầm non và phổ thông và các văn bản hướng dẫn để các địa phương thực hiện.

Bộ GDĐT đã  yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học; yêu cầu Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên) cung cấp đầy đủ thông tin vào “Phiếu điều tra thông tin về nhà vệ sinh trường học” và nhập dữ liệu vào phần mềm cơ sở dữ liệu ngành tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn/ để Bộ GD-ĐT kiểm tra, giám sát, chỉ đạo kịp thời.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top