Aa

Hỗ trợ, tái định cư bổ sung cho người dân ngoài quy hoạch Thủ Thiêm

Thứ Bảy, 13/06/2020 - 13:00

Trường hợp diện tích sau khi quy đổi nhỏ hơn 36m2 thì được giao căn hộ chung cư theo hệ số hoán đổi, trường hợp diện tích sau khi quy đổi từ 36 - 200m2 thì được giao nền đất theo hệ số hoán đổi.

Một góc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Ngày 12/6, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất trong phần diện tích 4,39ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An, quận 2 liên quan đến dự án Khu đô thị mới thủ Thiêm.

Theo đó, đối với đất ở không phân biệt có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ hoặc đất ở không có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ về quyền sử dụng đất nhưng đã sử dụng ổn định có nguồn gốc không lấn chiếm, không tranh chấp thì được tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên nguyên tắc trừ đi nghĩa vụ tài chính theo quy định tại thời điểm tháng 9/2018.

Việc tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương thức giao đất ở mới được áp dụng như sau: Trường hợp có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ về quyền sử dụng đất ở (kể cả phần diện tích thuộc lộ giới đã được nhà nước bán hóa giá theo phương thức bảo tồn vốn bằng vàng), được giao đất ở mới tương đương với diện tích đất ở đã được công nhận.

Trường hợp không có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ về quyền sử dụng đất ở nhưng sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993, được giao đất ở mới theo nguyên tắc tương đương nhưng không quá 200m2.

Phần diện tích còn lại (nếu có) hoặc các trường hợp sử dụng đất ở ổn định từ ngày 15/10/1993 trở về sau, được giao đất ở mới theo nguyên tắc tương đương nhưng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại thời điểm tháng 9/2018.

Đối với đất nông nghiệp (trong khuôn viên đất ở hoặc đất nông nghiệp trong khu dân cư tập trung) có giấy tờ hợp pháp hoặc không có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất nhưng đã sử dụng ổn định có nguồn gốc không lấn chiếm, không tranh chấp thì được xem xét chuyển mục đích sử dụng thành đất ở nhưng hộ dân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại thời điểm tháng 9/2018 để được giao đất ở mới theo nguyên tắc tương đương.

Về hỗ trợ, tái định cư theo phương thức giao nhà ở, đất ở mới, đối với trường hợp sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (bao gồm cả phần diện tích lộ giới có nguồn gốc thuộc khuôn viên căn nhà sở hữu nhà nước nhưng không được xét bán hóa giá, hộ dân sử dụng ổn định, không tranh chấp, lấn chiếm), thực hiện giao đất ở mới theo tỷ lệ quy đổi 60%.

Trường hợp diện tích sau khi quy đổi nhỏ hơn 36m2 thì được giao căn hộ chung cư theo hệ số hoán đổi. Trường hợp diện tích sau khi quy đổi từ 36 - 200m2 thì được giao nền đất theo hệ số hoán đổi.

Phần diện tích sau khi quy đổi lớn hơn 200m2 (nếu có) được nhận chênh lệch diện tích bằng tiền theo đơn giá tại Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 7/5/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Đối với đất có nguồn gốc lấn chiếm, thành phố sẽ thực hiện giao đất ở mới theo tỷ lệ quy đổi 40% (trường hợp chuyến mục đích sử dụng thành đất ở trước ngày 15/10/1993) và theo tỷ lệ quy đổi 30% (trường hợp chuyển mục đích sử dụng thành đất ở từ sau ngày 15/10/1993).

Trường hợp diện tích sau khi quy đổi nhỏ hơn 36m2 thì được giao căn hộ chung cư theo hệ số hoán đổi; trường hợp diện tích sau khi quy đổi từ 36-200 m2 thì được giao nền đất theo hệ số hoán đổi; phần diện tích sau khi quy đổi lớn hơn 200m2 (nếu có) được nhận chênh lệch diện tích bằng tiền theo đơn giá tại Quyết định số 1515/QĐ-Ủy ban Nhân dân ngày 7/5/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Tuy nhiên, đối với đất có nguồn gốc lấn chiếm nhưng sau đó chủ sử dụng đã được ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước, sẽ thực hiện giao đất ở mới theo tỷ lệ quy đổi 50% (trường hợp chuyển mục đích sử dụng thành đất ở trước ngày 15/10/1993) và theo tỷ lệ quy đổi 40% (trường hợp chuyển mục đích sử dụng thành đất ở từ sau ngày 15/10/1993).

Trường hợp diện tích sau khi quy đổi nhỏ hơn 36m2 thì được giao căn hộ chung cư theo hệ số hoán đổi; trường hợp diện tích sau khi quy đổi từ 36 - 200m2 thì được giao nền đất theo hệ số hoán đổi; phần diện tích sau khi quy đổi lớn hơn 200m2 (nếu có) được nhận chênh lệch diện tích bằng tiền theo đơn giá tại Quyết định số 1515/QĐ-Ủy ban Nhân dân ngày 7/5/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Ngoài ra, hộ gia đình, cá nhân cũng được bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình xây dựng và vật kiến trúc khác trên đất, hoa màu, cây trồng, tài sản khác cũng như hỗ trợ thêm các khoản như ổn định về đời sống; chi phí tháo dỡ, di dời nhà, thiệt hại do ngừng sản xuất kinh doanh, thuê nhà tạm cư...

Khu đất 4,39ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An, quận 2 được Thanh tra Chính phủ kết luận nằm ngoài ranh quy hoạch dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thu hồi.

Giải quyết sai phạm này, đảm bảo quyền và lợi chính đáng của người dân, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với 331 hộ dân khu 4,3ha với phương án áp dụng giá đất theo hệ số quy đổi với 3 phương án là tiền, nền đất và nhà tái định cư.

Vừa qua tại buổi họp báo thông tin tiến độ giải quyết chế độ đối với người dân nằm ngoài ranh quy hoạch 4,39ha dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Lê Phước Tài, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm cho biết, trong tháng 5/2020, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000 đối với ba khu đất thuộc phường Bình Khánh, quận 2 để phục vụ người dân.

Sau đó Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đất này với quy mô 198 nền đất và đang thương thảo với người dân nhận nền đất. 

Còn theo bà Lương Thu Anh, Trưởng phòng Quy hoạch Khu trung tâm (Sở Quy hoạch và Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh), dự án Trung tâm triển lãm thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quy mô hơn 800 tỷ đồng) bị bỏ hoang do không thống nhất được việc thi công gói thầu số 6 là gói thầu nhôm kính, hiện nay dự án đang được thanh tra, sau khi có kết luận thanh tra sẽ khởi động lại./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top