Aa

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý TCTD yếu kém

Thứ Ba, 19/09/2017 - 01:45

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe báo cáo và cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) tại phiên họp thứ 14 diễn ra vào sáng 18/9.

Báo cáo một số vấn đề lớn về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Cơ quan soạn thảo đã phối hợp rà soát, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung toàn bộ các quy định tại dự thảo Luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, ngoài ra, tiếp thu, sửa đổi, bổ sung thêm tại 11 điều, khoản, cụ thể là những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ (Điều 34), trách nhiệm công khai các lợi ích liên quan (Điều 39), nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát (Điều 45), nghĩa vụ của cổ đông phổ thông (Điều 54), tỉ lệ sở hữu cổ phần (Điều 55), góp vốn, mua cổ phần (Điều 103), góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính (Điều 110), hạn chế cấp tín dụng (Điều 127), giới hạn cấp tín dụng (Điều 128), giới hạn góp vốn, mua cổ phần (Điều 129) và tỉ lệ bảo đảm an toàn (Điều 130) của Luật Các TCTD.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Thảo luận tại phiên họp, nhiều ý kiến thành viên UBTVQH nêu quan điểm, mục đích của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD lần này phải nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý TCTD yếu kém, hạn chế, ngăn ngừa TCTD yếu kém mới phát sinh, xử lý các vướng mắc, bất cập trong quá trình cơ cấu lại hệ thống TCTD. Việc sửa đổi toàn diện các quy định tại Luật Các TCTD cần tiến hành đồng thời với việc sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án cơ cấu lại TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, đòi hỏi có thời gian nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng tác động theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính hiệu quả, khả thi.

Đồng thời, các ý kiến đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các quy đinh về nguồn lực thực hiện phương án cơ cấu lại các TCTD; trách nhiệm đối với người tham gia cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt; quy định tổ chức bảo hiểm tiền gửi, ngân hàng hợp tác xã và các TCTD khác được cho vay đặc biệt; xử lý chuyển tiếp các trường hợp ngân hàng thương mại đã mua bắt buộc; chuyển giao bắt buộc TCTD được kiểm soát đặc biệt...

Nhấn mạnh tầm quan trọng về sự an toàn của hệ thống tín dụng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị dự án Luật nên xây dựng các điều luật để Chính phủ sử dụng trong những trường hợp đặc biệt để bảo đảm an toàn thệ thống tín dụng.

Liên quan đến về phương án chuyển giao bắt buộc TCTD được kiểm soát đặc biệt, một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể, chặt chẽ cơ chế, điều kiện, tiêu chí chuyển giao bắt buộc TCTD được kiểm soát đặc biệt cũng như chỉ định TCTD nhận chuyển giao, bảo đảm khách quan, bảo đảm quyền lợi của các bên, phù hợp với tinh thần Hiến pháp.

Còn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cần làm rõ nội hàm của khái niệm chuyển giao bắt buộc TCTD được kiểm soát đặc biệt và khái niệm, bản chất của việc mua không đồng đối với TCTD.

Đồng quan điểm trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phòng cho rằng, nên bỏ cụm từ “mua không đồng” vì đã là: “mua không đồng thì ai còn gọi là mua, mà mua không đồng thì mua làm gì; chuyển giao bắt buộc thì nói là chuyển giao bắt buộc, nói là mua không đồng rất tối nghĩa và khó hiểu”.

Phát biểu kết thúc thảo luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, UBTVQH nhất trí với nội dung về phạm vi điều chỉnh của dự án Luật; thống nhất tinh thần không dùng ngân sách để cơ cấu lại các TCTD và cũng không quy định trong luật này các quy định về thuế để bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật; xây dựng quy định trong trường hợp đặc biệt để bảo đảm an toàn hệ thống thì Chính phủ có thể có những quy định để xử lý, tránh đổ vỡ hệ thống...

Về chuyển giao bắt buộc TCTD được kiểm soát đặc biệt còn nhiều ý kiến khác nhau, UBTVQH chưa kết luận và đề nghị Chính phủ giải trình thêm về vấn đề này và Ủy ban Kinh tế cũng có các ý kiến giải trình theo các phương án khác nhau; làm rõ khi nào phải chuyển giao bắt buộc, các điều kiện cụ thể cho chuyển giao bắt buộc... Vấn đề này sẽ được xin ý kiến Bộ Chính trị.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top